Miljødirektoratet

Vil bedre vannet i Norge 

Del

Selv om det er mye rent vann i Norge, er en fjerdedel i for dårlig tilstand, viser nye tall. Nå pågår høring av planer som skal bedre vannmiljøet.

Det varierer mye rundt om i landet både hvordan tilstanden til vannet er, og hvorfor det er slik. Foto: Line Fjellvær/Miljødirektoratet.
Det varierer mye rundt om i landet både hvordan tilstanden til vannet er, og hvorfor det er slik. Foto: Line Fjellvær/Miljødirektoratet.

– Vi har mye godt vann i Norge, men det er nødvendig med tiltak i svært mange vannforekomster for å oppnå tilfredsstillende tilstandsier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Se ny oversikt over vanntilstanden i Norge. 

Store geografiske forskjeller 

– Det varierer mye både hvor god tilstanden er ulike steder i landet, og hvorfor. Grovt sett er det bedre vann i nord enn i de tett befolkede områdene i sør. Vi ser for eksempel at sur nedbør har svært negativ påvirkning på vannet i sør og deler av vest, mens vannet i den store vannregionen Innlandet og Viken påvirkes mest av urban utvikling og jordbruk, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Dette er aktuelt å gjøre 

Aktuelle tiltak for å bedre tilstanden i vann er å modernisere renseanlegg for avløpsvann, redusere landbruksforurensning, regulere bedre hvor fisk kan bevege seg, øke vannføringen i regulerte vassdrag, gjøre fysiske tiltak for å bedre livsmiljøet i elver, fjerne forurenset sjøbunn i havner og tilbakeføre forringede eller ødelagte vassdrag til sin naturlige tilstand. Mange aktører er ansvarlige for å gjennomføre tiltak, og kommunene er den største av disse. 

– Vannregionmyndighetene hos fylkeskommunene har laget utkast til nye regionale planer for hvordan vi skal oppnå bedre vannmiljø, og vi ønsker denne våren at flest mulig sier sin mening om planene som er foreslått, sier Hambro. 

– Angår oss alle 

Hun understreker at tilstanden til vannet angår oss alle.  

– Miljødirektoratet oppfordrer både privatpersoner, lag og foreninger, organisasjoner og bransjer, kommuner, regionale og statlige myndigheter til å sende inn høringsuttalelse til vannregionmyndighetene i sin vannregion, sier Hambro. 

De nye planene for å bedre vannmiljøet skal gjelde i seks år fra neste år. Planene inneholder mål for hvordan vannet skal bli bedre. 

– Det har blitt foreslått nye lokale mål over hele landet for å bedre vannets tilstand. Disse målene er det viktig at alle berørte parter sier sin mening om, fordi alle som planlegger aktiviteter som berører vann vil få en plikt til å ta hensyn til målene, sier Hambro.  

Slik kan du delta 

 31. mai er frist for å si sin mening om de nye planene i alle vannregioner, unntatt Agder (17. juni), Trøndelag og Vestland (begge 30. juni). Du kan finne din vannregion her. 

Det blir en rekke lokale møter og aktiviteter rundt om i landet nå i vårSe hva som foregår der du bor på nettstedet Vannportalen. 

For å høre mer om planene og hvor langt vi har kommet for å forbedre og beskytte vannmiljøet vårtkan du også delta på Nasjonal vannmiljøkonferanse 27. og 28. april.  

Konferansen er digital, og åpen for alle 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Det varierer mye rundt om i landet både hvordan tilstanden til vannet er, og hvorfor det er slik. Foto: Line Fjellvær/Miljødirektoratet.
Det varierer mye rundt om i landet både hvordan tilstanden til vannet er, og hvorfor det er slik. Foto: Line Fjellvær/Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom