Trafikksikkerhetsforeningen

Viktig med fortgang i klargjorte prosjekter

Del

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) er glad for tiltakspakken lagt fram av Stortinget tirsdag den 31. mars. Det er positivt at Stortinget bruker vegsektoren til å framskynde tiltak og skape ny aktivitet. Men vi må ikke glemme at det i forbindelse med regionreformen allerede fra før av er et stort etterslep.

Det er positivt at Stortinget bruker vegsektoren til å framskynde tiltak og skape ny aktivitet, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF. Foto: istockphoto
Det er positivt at Stortinget bruker vegsektoren til å framskynde tiltak og skape ny aktivitet, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF. Foto: istockphoto

Mange har allerede merket den akutte krisen som forårsakes av koronapandemien, og når våre faglige vegmyndigheter nå skal se på tiltak som kan få folk fortest mulig tilbake i jobb, er det viktig at det løftes fram tiltak som allerede er vedtatt og som uansett skal gjennomføres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Vi har store etterslep i vedlikehold av både riks- og fylkesveier. Mye av dette er planlagt tatt igjen over en forholdvis lang periode. Nå bør disse planene forseres, fortsetter Tangstad-Holdal.

For å unngå en bølge av permitteringer påpeker Tangstad-Holdal at fylker og kommuner bør få tydelige garantier for at de får overført midler øremerket til prosjekter som kan komme raskt ut. Og det er viktig at Samferdselsdepartementet raskt gir Statens Vegvesen klarsignal.

TSF gjennomfører ukentlige undersøkelse for å se hvordan den pågående pandemien påvirker medlemsbedriftene. Når regjeringen i dagene fremover jobber med detaljene for fremtidige krisepakker, har vi forventninger til at regjeringen leverer kraftfulle tiltak som bidrar til å lette den økonomiske byrden for våre medlemmer fremover, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal.

Mange av TSFs medlemsbedrifter merker en nedgang i antall ordre. Vi er på et tidlig stadium, så dette kan endre seg, sier Geirr Tangstad-Holdal. I uke 13 hadde 71 prosent av bedriftene allerede gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til koronapandamien, og i løpet av de 14 neste dagene vil så mange som 100% ha gjennomført permitteringer. 71,4 prosent av bedriftene svarer at kunder har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronapandamien, og 57 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronapandamien.

TSF roser regjeringen for tidligere krisepakker som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen på grunn av koronasituasjonen.

TSF forventer at også følgende tiltak vurderes:

  • Lettelser i arbeidsgiveravgiften: 2. og 3. termin bør frafalles i sin helhet
  • Frafall av eiendomsskatt i første halvår, kompensert av staten
  • Større fleksibilitet i sine selvpålagte karanteneregler vedtatt av kommuner og regioner.

Medlemmene i TSF sørger for at våre trafikkmiljø kan fungere og utvikle seg videre på en trafikksikker måte. TSF er en forening for blant annet produsenter og entreprenører innen trafikksikring som er med å trygge trafikkmiljøene over hele landet i tråd med Stortingets vedtatte nullvisjon.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er positivt at Stortinget bruker vegsektoren til å framskynde tiltak og skape ny aktivitet, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF. Foto: istockphoto
Det er positivt at Stortinget bruker vegsektoren til å framskynde tiltak og skape ny aktivitet, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF. Foto: istockphoto
Last ned bilde
Vi må ikke glemme at det i forbindelse med regionreformen allerede fra før av er et stort etterslep, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: TSF
Vi må ikke glemme at det i forbindelse med regionreformen allerede fra før av er et stort etterslep, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: TSF
Last ned bilde

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Slattum terrasse 29
1480 Slattum

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikkfarlige fylkesveier - kun 100 mill i Statsbudsjettet 20217.10.2020 12:13:43 CESTPressemelding

På fylkesveiene er det i snitt ca. 80 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet enn på riksveinettet i følge Statsbudsjettet for 2020. Regjeringen følger opp med kun 100 millioner til fylkesveiene i sitt forslag til statsbudsjettet 2021. Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet sammenlignet med riksveiene. Trafikksikkerhetsforeningen vil derfor ha en større målrettet statlig overføringer til vedlikehold for å gjøre fylkesveiene tryggere.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom