Helse Sør-Øst RHF

Viktig kvalitetskontroll av smittevernutstyr

Del

De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

​- Noe av utstyret vi nå sender ut til sykehus og kommuner kan kanskje se litt annerledes ut enn til vanlig, men de ansatte skal være trygge på at utstyret har gjennomgått kvalitetssikring, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Det er en krevende situasjon i det globale markedet, hvor de fleste land må forholde seg til at vanlige forsyningslinjer ikke lenger fungerer. For å sikre forsyningen av utstyr har Helsedirektoratet åpnet for unntak fra kravet om at smittevernutstyret må være CE-merket. Utstyret må likevel oppfylle nødvendig krav til sikkerhet som CE-merkingen ivaretar.

- Det er innført flere tiltak for å kontrollere kvaliteten på utstyr som er kjøpt inn, inkludert fysiske undersøkelser og tekniske tester, sier Frich.

En rekke rutiner bidrar til å sikre kvaliteten på smittevernutstyr:

  • Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF vurderer produktene som kjøpes inn, med bistand fra smittevernfaglig kompetanse
  • Produkter som tilbys gjennom kjente leverandører og grossister innen medisinsk utstyr prioriteres så langt det er mulig.

  • Kyndig personell gjennomfører fysisk kvalitetskontroll av alle typer smittevernartikler som kommer inn på det nasjonale lageret i Norge.
  • Det er inngått en avtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om teknisk kontroll av innkjøpte smittevernartikler.

Se mer på Helsedirektoratets sider

Les om forskriftsendringen på Lovdata

Se råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr fra Folkehelseinstituttet. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kontakter

Kontakt medievakt Helse Sør-Øst RHF
telefon: 971 47 065
mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom