Bane NOR

Viktig bidrag i et presset marked

Del

Bane NOR ønsker å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen ved å slippe nye oppdrag ut i markedet. Nå er tre nye kontrakter lyst ut, med en samlet verdi på over to milliarder kroner.

Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Foto: Øystein Grue
Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Foto: Øystein Grue

De nye kontraktene inngår i byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, fra Drammen til Kobbervikdalen. Bane NOR holder dermed fortsatt fullt trykk på den omfattende InterCity-utbyggingen på Østlandet. Gevinsten vil være at jernbanen byr halvannen million innbyggere på kortere reisetid, økt punktlighet og flere avganger. Det skjer gjennom planlegging og bygging av 270 km dobbeltspor på Østlandet.

Forsterker tiltakene

De tre konkurransene som Bane NOR utlyser er en del av utbyggingen av Vestfoldbanen, fra Drammen og sørover. Kontraktene har vært planlagt utlyst våren 2020, helt uavhengig av koronakrisen.

– Utbyggingsdivisjonen har lenge jobbet med mål om å få disse tre kontraktene ut i markedet våren 2020. Med korona-krisen som nå rammer næringslivet ser vi at dette samtidig blir et viktig bidrag for å holde aktiviteten oppe i markedet. De nye kontraktene dreier seg om bygging av nye dobbeltspor, mens krisepakken som ble vedtatt 31. mars handlet om vedlikehold av jernbanen, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR.

Målet er at de tre kontraktene skal signeres i første kvartal 2021, med oppstart av arbeidet samme vår.

Utsikter til oppdrag for flere bransjer

Innholdet i kontraktene gir mulighet for oppdrag for flere fag og bransjer. Den ene omfatter ombygging av Drammen stasjon, arbeid på Bybrua i Drammen, samt en del veiomlegginger i byggefasen.

En annen handler om bygging av spor og kontaktledningsanlegg på strekningen som er under bygging fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Vi utlyser også alt av elektro- og telearbeid i hele prosjektområdet, som strekker seg fra Drammen til Kobbervikdalen, legger konsernsjefen til.

De pågående arbeidene i Drammen omfatter 10 km nytt dobbeltspor, hvorav syv km går i tunnel under Strømsåen, i tillegg til oppgradering av stasjonene i Drammen.

God fremdrift – også med koronatiltak

Det er ingen tvil om at de tre kontraktene fra utbyggingsprosjektet på Vestfoldbanen bidrar positivt i den store sammenhengen akkurat nå; til lysere fremtidsutsikter og større muligheter til å holde hjulene i gang.

– Fra før av ser vi at entreprenørene i utbyggingsprosjektene har klart å holde framdriften oppe også i koronakrisen. Det er tatt grep for å kunne jobbe sikkert og å gjennomføre planlagte aktiviteter. Det har ikke gått på bekostning av helsemyndighetenes pålegg for å motvirke smittespredning, sier Frimannslund.

Merker dugnadsånden

I en periode der støyende arbeid må bli utført mens folk flest måtte holde seg hjemme, er han takknemlig for forståelsen Bane NORs ulike utbyggingsprosjekter møter i befolkningen.

– Vi merker folks dugnadsånd gjennom forståelsen alle de berørte naboene viser for at vi må holde hjulene i gang, sier konsernsjefen.

Dobler kapasiteten på Vestfoldbanen

Utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen fikk i juni 2019 vedtatt en styringsramme på 12,7 milliarder kroner i Stortinget.

– Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette skal gi de reisende her en enklere hverdag, og gjøre trafikkavviklingen i Drammen enklere, sier Frimannslund.

Nøkkelord

Kontakter

Eirik Harding Hansen
Leder kontrakt og anskaffelser
Utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen
Tlf: +47 932 49 943
hansei@banenor.no

Marianne Henriksen
Kommunikasjonsansvarlig for
utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen

Tlf: +47 91916029
marianne.henriksen@banenor.no

Bilder

Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Foto: Øystein Grue
Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Foto: Øystein Grue
Last ned bilde
De pågående arbeidene i Drammen omfatter 10 km nytt dobbeltspor, hvorav syv km går i tunnel under Strømsåen, i tillegg til oppgradering av stasjoner. Foto: Øystein Grue
De pågående arbeidene i Drammen omfatter 10 km nytt dobbeltspor, hvorav syv km går i tunnel under Strømsåen, i tillegg til oppgradering av stasjoner. Foto: Øystein Grue
Last ned bilde
Her ses deler av anleggsområdet der en betongtunnel vil gå over i tunnel gjennom Strømsåsen. Totalt 7 km tunnel. Foto: Nils Maudal
Her ses deler av anleggsområdet der en betongtunnel vil gå over i tunnel gjennom Strømsåsen. Totalt 7 km tunnel. Foto: Nils Maudal
Last ned bilde
Kontraktene omfatter ombygging av Drammen stasjon, her illustrert med solceller på plattformtak. Dette gjør den også til landets første stasjon som henter all strøm fra solceller. Ill: Norconsult/Baezini
Kontraktene omfatter ombygging av Drammen stasjon, her illustrert med solceller på plattformtak. Dette gjør den også til landets første stasjon som henter all strøm fra solceller. Ill: Norconsult/Baezini
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2034 skal vi bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Satsingen, som inkluderer 25 stasjoner og 270 km med nytt dobbeltspor, skal gi halvannen million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

Utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen fikk i juni 2019 vedtatt en styringsramme på 12,7 milliarder i Stortinget.

Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjørefire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. 

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom