Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vi må være forberedt på flom

Del

Med mye snø i fjellet, er det alltid en viss spenning knyttet til vårflommen. Vi må sørge for å være godt forberedt!

Vårflom, Oppdal 2018.
Vårflom, Oppdal 2018.

Av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE 

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet vårt. Hvis snøen smelter raskt og det samtidig kommer regn, kan det utvikle seg til en skadeflom som rammer bebyggelse, infrastruktur og jordbruksarealer som ligger nær vassdrageneMange husker storflommen på Østlandet i juni 1995, som fikk navnet «Vesleofsen» og var en vekker for hele samfunnet7 000 personer ble evakuert den gangen, og flommen forårsaket skader for 1,8 milliarder kroner.  

Et endret klima
Det har vært mange flommer også etter 1995 som har ført til skaderKlimaendringene medfører at vårflommene gjerne kommer tidligere enn før og at rene regnflommer kommer hyppigere. Vi vet ikke når neste skadeflom vil ramme landet, men vi vet med sikkerhet at det vil skje, før eller senere. Vi vet også at vi må være forberedt på flomhendelser gjennom større deler av året enn tidligere. 

Situasjonen i år
I år er det stor sannsynlighet for stor vårflom i innlandselver over hele landet, på grunn av uvanlig mye snø i fjellet. Sannsynligheten for stor flom er aller høyest Nord-Norge, men er høyere enn normalt også for en del vassdrag på Østlandet. Hvor stor vårflommen faktisk blir er helt avhengig av været framover de kommende ukene og månedene. 

Flomverk skal sikre
Opp gjennom årene er det bygget en rekke flomverk langs de store vassdragene. Disse vollene skal tjene som barrierer mot vannmassene slik at bebyggelse, infrastruktur og dyrket mark ikke blir rammet når vannet stigerDersom et flomverk skulle bryte sammen, blir det fort betydelig fare for liv og eiendom i områdene innenfor flomverket. En destørre flomverk har pumpestasjoner som sørger for at regnvann og overvann fra innsiden blir pumpet ut i hovedvassdraget ved behov. Dersom en pumpestasjon ikke virker slik den skal, kan det føre til at områder bak flomverket settes under vann. 

Behov for vedlikehold
I perioden 2017–2018 kartla NVE tilstanden på 51 utvalgte flomverk og 14 pumpestasjoner på Østlandet. Resultatene viste at ikke alt er i topp stand. Det er behov for tiltak på flere av flomverkene og pumpestasjonene. NVE har sendt kartleggingsrapportene til de berørte kommunene med oppfordring om å ta initiativ til nødvendig vedlikehold og utbedringer. NVE vil bidra med faglig veiledning og eventuelt økonomisk bistand der dette er aktuelt.  

Mange bidrar
Grunneier har i utgangspunktet ansvaret for å sikre sin egen eiendom mot skader fra flom. Der det er mange berørte grunneiere eller behov for tiltak på annen manns grunnvil normalt kommunene koordinere arbeidet med å sikre bebyggelsenNVE vil som fagmyndighet bidra med råd og veiledning både før, under og etter flomhendelser. 

Hvis det varsles flom i ditt område, bør du sørge for å sikre eiendom og gjenstander som er utsatt. Du kan også bidra til å redusere faren for lokale oversvømmelserfor eksempel ved å sørge for åpne stikkrenner, kummer og kulverter slik at vannet får fri passasje. Flere gode råd finner du på varsom.no, der du også kan abonnere på varsler om flom og andre naturfarer 

Vi håper at årets vårflom blir av det milde slaget, men må være forberedt på å kunne håndtere en flom av det kraftige slaget. For én ting er sikkert: Det vil komme både store og små flommer i årene framover. 

Kontakter

NVEs pressetelefon, tlf. 489 97 667 (ikke SMS)

Bilder

Vårflom, Oppdal 2018.
Vårflom, Oppdal 2018.
Last ned bilde
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom