Politihøgskolen

Vi må følge opp Stortingets vedtak

Del

Fire fagforeninger ved Politihøgskolen har sendt et åpent brev til medlemmene og media. Kravene er mange, og ledelsen kritiseres hardt. Ikke minst for at vi ikke gjør nok for å stanse nedbemanning på bakgrunn av redusert opptak til bachelorutdanningen fra høsten 2020.

FÆRRE STUDENTER: Fra høsten 2020 blir det opptak av 400 bachelorstudenter ved Politihøgskolen,  og behov for færre ansatte. Foto: PHS.
FÆRRE STUDENTER: Fra høsten 2020 blir det opptak av 400 bachelorstudenter ved Politihøgskolen, og behov for færre ansatte. Foto: PHS.

Brevet har vært omtalt i et større oppslag i Klassekampen, og også i nettavisen Khrono. Dette har videre utløst en del omtale og delinger i sosiale medier.

Det er behov for å tydeliggjøre fakta og ansvarsforhold. Stortinget vedtok å redusere opptaket til om lag 400 studenter fra høsten 2020. Etter mange år med opptak av 720 studenter, og et par år med 550 – tas altså studenttallet ytterligere ned. Det er også vedtatt at denne siste reduksjonen skal gjennomføres ved studiested Oslo. Vi bemannet opp fra 2009 da studenttallet økte, og vi må bemanne ned når studenttallet tas ned. Budsjettene vil reduseres betydelig i årene fremover, og høgskolen må drive økonomisk ansvarlig. Det er enhver ledelse sitt ansvar å sørge for det.

Det har vært – og er - mye engasjement rundt studenttall, fagmiljøer og høgskolens autonomi. Også ledelsen og styret ved høgskolen deltar i dette, på ulike nivåer. Det er ikke handlingsrom, verken politisk eller i etaten, for noe annet enn Stortingets vedtak. Ledelsen ved høgskolen følger opp Stortingets beslutning, noe annet ville være umulig i et demokrati.

Nå er det lagt frem en stortingsmelding om politiet, hvor også fremtidig kompetanse skal diskuteres. Engasjementet rundt politiets behov og den fremtidige politiutdanningen skal fortsette, men med blikket rettet fremover og på arenaer hvor det kan påvirkes.

Nedbemanning er krevende, og utløser usikkerhet og følelser. Det har vi stor forståelse for, og vi tenker mye på de som er bekymret for arbeidsplassen sin. Det er likevel viktig å understreke følgende: Politihøgskolen skal justere bemanningen fra ca 440 medarbeidere til ca 390 over de neste par årene. Dette innebærer ikke at 50 mister jobben. Medarbeidere slutter fordi de ønsker nye utfordringer. Noen blir pensjonister. Det legges til rette for fortrinnsrett til en del stillinger i politietaten, og vi har vikariater og såkalte innbeordringer som kan fases ut. Og ikke minst: Vi har gode muligheter for omplasseringer internt.

Vi har over en periode holdt stillinger ledig ved Avdeling for etter-og videreutdanninger. 16 medarbeidere ved bacheloravdelingen har nå blitt kalt inn til omstillingssamtaler. Vi jobber aktivt med å tilby så mange som mulig av disse stillinger ved våre etter- og videreutdanninger. Vi mener at vi skal løse dette for flesteparten.

Foreløpige kartlegginger viser at det må jobbes videre med 1-2 medarbeidere, ikke 22 slik fagforeningene skriver i sitt brev. For disse vil det kunne bli vanskelig å finne en stilling på Politihøgskolen, og det kan derfor være aktuelt med sluttvederlag eller oppsigelse. La en ting være klart – det er ingen av oss som hadde ønsket dette. Men uansett vil alle berørte bli ivaretatt i tråd med omstillingsavtalene i staten og politiet.

Det er avgjørende at vi nå fullfører de prosessene som har startet. Avklaringer er bedre enn uvisshet, også for den enkelte. Hele omstillingsarbeidet og nedbemanningsprosessen er forankret med både de lokale og sentrale organisasjonene i politiet. Det har vært et omfattende løp, med mange runder og innspill i våre samarbeidsutvalg, både i lokalt og sentralt IDF.

Døren vår er alltid åpen. Men premisset er altså at Stortingets vedtak må gjennomføres.

Nina Skarpenes, rektor

Tor Tanke Holm, assisterende rektor

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FÆRRE STUDENTER: Fra høsten 2020 blir det opptak av 400 bachelorstudenter ved Politihøgskolen,  og behov for færre ansatte. Foto: PHS.
FÆRRE STUDENTER: Fra høsten 2020 blir det opptak av 400 bachelorstudenter ved Politihøgskolen, og behov for færre ansatte. Foto: PHS.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom