SINTEF

Vi må bruke mer kortreist stein til bygging av vei og bane

Del

Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Torun Rise, som har ledet innovasjonsprosjektet 'Kortreist stein'.

Transport, lagring og knusing av stein fra anleggsprosjekter gir store klimagassutslipp. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres. Foto: NGU
Transport, lagring og knusing av stein fra anleggsprosjekter gir store klimagassutslipp. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres. Foto: NGU

I Norge bygger vi mye vei, med mange og lange tunneler. Prosjektet Kortreist stein har funnet løsninger som gjør det enklere å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter. Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser.

Mye transport av stein er unødvendig

- Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier Torun Rise, leder for innovasjonsprosjektet .

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og grus, og resultatet er transport av materialer over lange avstander.

Nye løsninger gir mindre utslipp og høyere lønnsomhet

Partnerne i Kortreist stein har utviklet nye tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller og gode planprosesser. Gevinsten er mindre utslipp og økt konkurranseevne for industripartnerne. Prosjektet har hatt fokus på høyverdig bruk av lokale steinmasser, det vil si knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøene

Kortreist stein er et innovasjonsprosjekt gjennom Norges Forskningsråds BIA-program, og et samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøene.

Prosjekteier er Veidekke Entreprenør, og SINTEF har hatt prosjektledelsen.
Øvrige partnere har vært Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og NTNU.

Visste du at…

  • Norges årlige forbruk av byggeråstoffer (pukk og grus) tilsvarer 13 tonn per innbygger?
  • 50 % av alt byggeråstoff som produseres i Norge, benyttes i veianlegg?
  • Norge bruker opp mot 50 tonn stein per meter vei i en to-felts-vei?
  • Norge tar ut ca. syv millioner kubikkmeter tunnelmasser (ca. 19 millioner tonn) hvert år, som i hovedsak dumpes? Dette utgjør nær halvparten av Norges årlige byggeråstoffbehov?
  • 20% av all lastebiltransport er transport av byggeråstoffer?
  • Norge bruker mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer?

Arbeidet i Kortreist stein er oppsummert i en sluttrapport.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Transport, lagring og knusing av stein fra anleggsprosjekter gir store klimagassutslipp. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres. Foto: NGU
Transport, lagring og knusing av stein fra anleggsprosjekter gir store klimagassutslipp. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres. Foto: NGU
Last ned bilde

Lenker

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom