Miljødirektoratet

Vi lemper midlertidig på deler av avfallsregelverket

Del

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gir vi avfallsanlegg midlertidig tillatelse til å motta og mellomlagre mer avfall.

Sykdom, karantene, smitteverntiltak og mulige konkurser som følge av utbruddet av koronaviruset kan føre til svikt og redusert kapasitet i transportleddet og på anlegg som skal motta og håndtere avfallet i Norge og andre land. 

Dette kan føre til at avfall hoper seg opp i ulike deler av verdikjeden fra avfallet oppstår til det er trygt behandlet. Problemet  kan forsterkes av problemer med eksport, transport over store avstander og av politiske hastebeslutninger.

- For å sikre at avfall blir håndtert på en trygg måte også i den uforutsigbare hverdagen mange aktører i avfallsbransjen nå er i, vil vi forsøke å avhjelpe situasjonen ved å lempe på deler av regelverket slik at bransjen får større fleksibilitet når de skal løse utfordringene de møter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vi innfører to midlertidige forskrifter som utvider aktørenes mulighet til å motta og mellomlagre ordinært avfall og farlig avfall. Dette gjelder virksomheter som allerede har tillatelser til mottak og mellomlagring fra Fylkesmannen. Unntakene gjelder for en begrenset periode og skal kun tas i bruk dersom det er nødvendig som følge av koronapandemien.

Mottaksanlegg som benytter seg av unntaksbestemmelsene skal sørge for at det gjøres tilstrekkelig risikovurderinger i forkant, for å sikre at alle krav til forsvarlig håndtering av avfallet.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom