NORCE

Vi lagrer gjerne egen CO2 men vi vil ikke ta imot gassen fra resten av Europa

Del

Om få år sikter man mot å lagre både norsk CO2 samt karbon fanget i andre europeiske land under havbunnen i Nordsjøen. Men et nytt forskningsprosjekt fra NORCE viser at nordmenn er kritiske til å lagre CO2 fra andre land på norsk sokkel.

Karbonfangst- og lagring (forkortet CCS) kan bli en svært viktig teknologi for å nå målet om maksimalt 1,5 grader global oppvarming. FNs klimapanel vurderer den som avgjørende for å kunne oppnå klimanøytralitet.

Northern
Lights prosjektet er godt i gang. Her sikter man mot å lagre både norsk CO2 samt karbon fanget i andre europeiske land under havbunnen i Nordsjøen. Men et nytt forskningsprosjekt fra NORCE viser at nordmenn er kritiske til å lagre CO2 fra andre land på norsk sokkel.

- Nordmenn reagerer svært negativt på et konkret forslag om å importere CO2, både når vi viser til import fra Tyskland eller fra Europa generelt. Mens 81 prosent av oss utrykker støtte til et prosjekt hvor våre egne utslipp blir lagret i Norge, reduseres støtten til 42 prosent når utslippene kommer fra Tyskland, sier Gisle Andersen, en av forskerne bak studien. 

I Tyskland har ikke forslaget om å eksportere egne utslipp til Norge eller andre Europeiske land noen målbar effekt på oppslutningen til CCS, men her er samtidig støttenivået betydelig lavere.

- I begge land ser det derfor ut til å være viktig å fortsette å informere publikum om rollen CCS kan ha for å redusere klimagassutslipp samt å sikre lavest mulig global oppvarming. Det er viktig å informere godt om planene om å etablere en felles europeisk infrastruktur for transport og lagring, og hvorfor slikt samarbeid er nødvendig. Det synes særlig relevant å få frem at teknologien er den eneste kjente muligheten for å fjerne utslipp fra noen typer prosessindustri, samt fra sementproduksjon og fra avfallsforbrenning, mener Gisle Andersen.

Det er første gang befolkningens holdning til import og eksport av CO2 i Norge og Tyskland undersøkes. 3.469 nordmenn og 2.979 tyskere har deltatt i undersøkelsen. Opp mot 70 prosent av oss nordmenn er positive til teknologien, mens dette kun gjelder halvparten av tyskerne. Samtidig er det stor forskjell på hvor kjent befolkningen i de to landene er med teknologien. Kun 15 prosent av oss oppgir å aldri ha hørt om teknologien, i Tyskland er dette tallet 63 prosent.

- Disse funnene må tolkes i lys av hvordan teknologien har blitt omtalt og diskutert i offentlige og politiske debatter de siste tiårene. I Norge har teknologien i en årrekke blitt mye omtalt og debatten har gjennomgående vært positiv. Det har stort sett vært tverrpolitisk konsensus om at teknologien bør tas i bruk, men i Tyskland har CCS gjennomgående vært mindre diskutert og debatten har vært betydelig mer konfliktfull, sier medforfatter Åsta Dyrnes Nordø.

Prosjektet har blitt finansiert av Norges Forskningsråd Climit 2019-2022 og er et samarbeid mellom forskere i NORCE og Kiel Institute for the World Economy i Tyskland.

Kontakt for intervju:
Åsta Dyrnes Nordø, forsker, NORCE  
Kontakt: +47 408 94 383

Eller:
Gisle Andersen, forsker, NORCE
Kontakt: +47 911 32 802

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt for intervju:
Åsta Dyrnes Nordø, forsker, NORCE  
Kontakt: +47 408 94 383

Eller:
Gisle Andersen, forsker, NORCE
Kontakt: +47 911 32 802

Bilder

Åsta Dyrnes Nordø
Åsta Dyrnes Nordø
Last ned bilde
Gisle Andersen
Gisle Andersen
Last ned bilde
Karbonfangst- og lagring illustrasjon
Karbonfangst- og lagring illustrasjon
Last ned bilde

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom