Statens vegvesen

Vi gikk mye mer under pandemien

Del

Reisevaneundersøkelsen 2021 viser at vi gikk mer enn før i de store byene, mens reiser med kollektivtransport sank ytterligere.

Andelen gående har økt under hele pandemien. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
Andelen gående har økt under hele pandemien. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Andelen gående økte over hele landet fra 19 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020 og 22 prosent i 2021.  Samtidig sank kollektivreisene fra 12 prosent i 2019 til 8 prosent i 2020 og 7 prosent i 2021.

– Vi ser en markant økning i andelen gående. Det har selvfølgelig en sammenheng med pandemien og at vi ble frarådet å reise kollektivt, sier Oskar Kleven, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Gåing har økt mest i de fire største byene

I de fire store byene fordeler andelen gående seg slik:

  • Oslo: 31 prosent i 2021 og 29 prosent i 2020 mot 24 prosent i 2019
  • Bergen: 23 prosent i 2021 og 24 prosent i 2020 mot 20 prosent i 2019
  • Trondheim: 25 prosent i 2021 og 26 prosent i 2020 mot 20 prosent i 2019
  • Nord-Jæren: 22 prosent i 2021 og 21 prosent i 2020 mot 20 prosent 2019

Fortsatt lav bruk av kollektivtransport

Bruk av kollektivtransport viser en nedgang fra 2019 til 2020 og 2021. Nasjonalt var kollektivandelen på 8 prosent i 2020 og 7 prosent i 2021, mot 12 prosent i 2019.

I de fire største byene fordeler kollektivreisene seg slik:

  • Oslo: 12 prosent i 2021 og 14 prosent i 2020 mot 24 prosent i 2019
  • Bergen: 11 prosent i 2021 og 10 prosent i 2020 mot 15 prosent i 2019
  • Trondheim: 8 prosent i 2021 9 prosent i 2020 og 9 prosent i 2019
  • Nord-Jæren: 6 prosent i 2021 og 6 prosent i 2020 mot 9 prosent i 2019

Transportmiddelbruk på reiser til og fra arbeid viser også nedgang i bruk av kollektivtransport fra 2019 til 2020 og 2021. Kollektivandelen på arbeidsreiser var på 12 prosent i 2020 og 11 prosent i 2021, mot 19 prosent i 2018/19.

Last ned:

Nøkkeltallrapport 2021.pdf

Reisevaner i de 8 største byområdene 2021.pdf

Transportmiddelbruk 2019-2021.pdf

Antall daglige reiser økte litt fra 2020

Reisevaneundersøkelsen 2021 viser også at antall daglige reiser økte igjen i 2021 sammenlignet med 2020. I 2021 ble det rapportert 2,5 daglige reiser pr person, en liten økning fra 2020, da det var 2,3 daglige reiser mot 2,8 daglige reiser pr person i 2019. Vi ser en stadig synkende trend i daglige reiser fra 2009 til 2021.

Over halvparten av alle reiser skjedde med bil – kun 4 prosent syklet

Over halvparten av alle reiser skjedde som bilfører (55 prosent), en økning fra 54 prosent i 2020 og 53 prosent i 2019.

Det var kun 4 prosent som syklet i 2021. 22 prosent gikk til fots, 10 prosent var bilpassasjerer og 7 prosent reiste med kollektivtransport.

Om Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2021

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2021 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal Transportplan (NTP), lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Andelen gående har økt under hele pandemien. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
Andelen gående har økt under hele pandemien. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
Last ned bilde
Andelen gående økte over hele landet fra 19 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020 og 22 prosent i 2021. Foto: Veidatahuset / Statens vegvesen
Andelen gående økte over hele landet fra 19 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020 og 22 prosent i 2021. Foto: Veidatahuset / Statens vegvesen
Last ned bilde
Andelen transportmidler i  hele landet. Foto: Veidatahuset / Statens vegvesen
Andelen transportmidler i hele landet. Foto: Veidatahuset / Statens vegvesen
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom