Statens vegvesen

Vi er klare til å bygge ny rv. 22 og ny bru over Glomma

Del

Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 22 og ny bru over Glomma ved Fetsund bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge. Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til NTP.

Byggherren: Øverst fra venstre mot høyre: Jan Terje Løitegård, planleggingsleder, Elin Hermanstad Havik, prosjektleder, Mill-Hege Gravem Berteussen, prosjekteringsleder, Kjersti Jeanette Wike Kronvall, ytre miljøkoordinator, Trond Arne Stensby, fagansvarlig bru og konstruksjoner, Britt Marie Lekven Christensen, assisterende planleggingsleder, Ellen Agnes Huse, koordinator reguleringsplan, Erik Larsstuen, kommunikasjonsrådgiver. Foto: Erik Larsstuen/ Skjermdump fra Teams.
Byggherren: Øverst fra venstre mot høyre: Jan Terje Løitegård, planleggingsleder, Elin Hermanstad Havik, prosjektleder, Mill-Hege Gravem Berteussen, prosjekteringsleder, Kjersti Jeanette Wike Kronvall, ytre miljøkoordinator, Trond Arne Stensby, fagansvarlig bru og konstruksjoner, Britt Marie Lekven Christensen, assisterende planleggingsleder, Ellen Agnes Huse, koordinator reguleringsplan, Erik Larsstuen, kommunikasjonsrådgiver. Foto: Erik Larsstuen/ Skjermdump fra Teams.

Rv. 22 er en sterkt trafikkert vegstrekning, spesielt i rushtid morgen og ettermiddag. Dagens bru over Glomma er en tofeltsbru og er en flaskehals i trafikkavviklingen. Målene med prosjektet er en mer forutsigbar framkommelighet med spesielt fokus på kollektiv- og næringstrafikk, økt trafikksikkerhet og færre ulykker. Vi skal redusere miljøulempene (herunder støy) og legge til rette for gode løsninger for gående og syklende.

 

-          Vi jobber nå med forberedelser til oppstart av reguleringsplanarbeidet. Når Stortinget følger opp NTP med penger over statsbudsjettet kan Vegvesenet starte anleggsarbeidet allerede i 2024/ 2025, sier prosjektdirektør, Ingunn Foss i Statens vegvesen.

 

Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen forslår av nye vegprosjekter i NTP. Stemningen var derfor god da Samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram NTP fredag før helga. Regjeringen foreslår 795 millioner kroner i første periode og 572 millioner i andre periode. Dette sammen med en bompengeandel på 1,585 milliarder kroner er nok til å fullføre prosjektet.

Strekningen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Byggherren: Øverst fra venstre mot høyre: Jan Terje Løitegård, planleggingsleder, Elin Hermanstad Havik, prosjektleder, Mill-Hege Gravem Berteussen, prosjekteringsleder, Kjersti Jeanette Wike Kronvall, ytre miljøkoordinator, Trond Arne Stensby, fagansvarlig bru og konstruksjoner, Britt Marie Lekven Christensen, assisterende planleggingsleder, Ellen Agnes Huse, koordinator reguleringsplan, Erik Larsstuen, kommunikasjonsrådgiver. Foto: Erik Larsstuen/ Skjermdump fra Teams.
Byggherren: Øverst fra venstre mot høyre: Jan Terje Løitegård, planleggingsleder, Elin Hermanstad Havik, prosjektleder, Mill-Hege Gravem Berteussen, prosjekteringsleder, Kjersti Jeanette Wike Kronvall, ytre miljøkoordinator, Trond Arne Stensby, fagansvarlig bru og konstruksjoner, Britt Marie Lekven Christensen, assisterende planleggingsleder, Ellen Agnes Huse, koordinator reguleringsplan, Erik Larsstuen, kommunikasjonsrådgiver. Foto: Erik Larsstuen/ Skjermdump fra Teams.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom