Sparebanken Vest

Vestlendingene sparer mer enn før

Del

På ett år har innskuddene til kundene i Sparebanken Vest økt med 9,1 prosent. I tillegg har antallet kunder med avdragsfrihet blitt kraftig redusert sammenlignet med forrige kvartal. Gledelig nytt, mener konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.

Fra april til september har de totale avdragslettelsene til Sparebanken Vests personkunder blitt redusert fra om lag ni til tre milliarder kroner. Mer enn to av tre kunder har nå avdrag med varighet på under én måned.

Sparebanken Vest-kundene fyller opp sparekontoen
Dette viser at kundene i Sparebanken Vest har bedre tider enn i forrige kvartal, mener Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

– Vi fortsetter å være tett på kundene våre og skal bistå så mye vi kan. Jeg håper at de som trenger bistand og råd ikke nøler med å ta kontakt med rådgiveren sin, sier han.

Vestlendingene i Sparebanken Vest sparer også mer. De siste tolv månedene har innskuddene økt med 9,1 prosent siste tolv måneder. Totalt har innskudd fra personkunder og bedrifter økt med 5,9 milliarder i årets tredje kvartal.

Bedring også hos bedriftene, men større forskjeller mellom bransjer
Også blant bedriftene faller antallet som har avdragsfrihet. Fra toppen i juni på om lag seks milliarder i avdragsfrihet, er dette nå nede i tre milliarder. Per nå er det kun under en halv milliard i avdragslettelser som strekker seg inn i 2021.

Tapene er også vesentlig lavere enn foregående kvartaler. Men selv om flere opplever bedring, er enkelte næringer fortsatt i en krevende situasjon med utfordringer foran seg.

– Vestlandsindeksen for tredje kvartal viste at utviklingen vi så i foregående kvartal med en generell bedring i økonomien fortsetter, samtidig som enkelte bransjer fortsatt har krevende utsikter. Vi fortsetter å være tett på i oppfølgingen og rådgivningen til kundene våre, og er tydelige på at det fortsatt ligger utfordringer foran oss, sier Kjerpeseth.

– Våre erfarne bedriftsrådgivere har god kjennskap til våre kunders markeder, og gir råd om både utfordringer og muligheter, legger han til.

Vokser i antall kunder
Sparebanken Vest legger fram resultatet for 3. kvartal 2020 torsdag morgen. Tallene viser at om lag 3.400 nye personkunder har valgt Sparebanken Vest det siste kvartalet, og de siste tolv månedene har om lag 12.500 vestlendinger blitt kunder i Sparebanken Vest.

Totalt har om lag 500 bedrifter blitt nye kunder av banken i perioden juli til og med september, og de siste tolv månedene er om lag 2.000 bedrifter blitt nye kunder.

– Det siste året har vi økt utlånene til personkunder og bedrifter med 11,9 milliarder kroner, noe som gjør at vi har hatt en vekst på 7,1 prosent i denne perioden, sier Kjerpeseth.

1000 lag og foreninger har mottatt «koronastøtte»
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har delt ut 50 millioner kroner i krisestøtte fra Korona-fondet til nå. Totalt har mer enn 1000 lag, foreninger og organisasjoner på Vestlandet mottatt støtte fra fondet som er på totalt 100 millioner kroner.

– Sparebankmodellen gir oss en unik mulighet til å bidra til å støtte de mange lagene og foreningene som sliter med tapte inntekter og økte kostnader som følge av krisen. Vi skal være en synlig og tydelig støttespiller og bidra til levende og inkluderende lokalmiljø på Vestlandet, sier Kjerpeseth.

Korona-fondet kommer i tillegg til samfunnsutbytte fra Sparebanken Vest.

Les mer om bankens resultater 3. kvartal: Vekst, reduserte kostnader og moderate tap i tredje kvartal.

Bilder

Last ned bilde
Jonsvollskvartalet: Sparebanken Vest sitt hovedkontor i Bergen (Foto: Øystein Klakegg)
Jonsvollskvartalet: Sparebanken Vest sitt hovedkontor i Bergen (Foto: Øystein Klakegg)
Last ned bilde
Konsernsjef
Konsernsjef
Last ned bilde

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i Vestland og Rogaland. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

Sterkt resultat og reduserte kostnader i fjerde kvartal10.2.2021 12:08:12 CETPressemelding

Sparebanken Vest har i fjerde kvartal 2020 et resultat før skatt på 900 (625) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 18,2 (12,1) prosent. Økt nominell rentenetto mot foregående kvartal, reduserte kostnader, godt resultatbidrag fra Frende Forsikring og gevinst fra salg av Jonsvollskvartalet AS bidrar til det sterke resultatet. Ved utgangen av året har banken en solid ren kjernekapitaldekning på 18,0 (17,5) prosent.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom