BDO

Vestland best i landet på bærekraft

Del

1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) over hele landet har nylig blitt spurt om deres markedsutsikter, bærekraftige utvikling og digitalisering. Vestland utmerker seg som fylket med høyest andel virksomheter som gjennomfører, måler og rapporterer på bærekraftstiltak.

Små og mellomstore bedrifter i Vestland fylke er best på bærekraft, ifølge BDOs SMB-barometer (foto: Kim Saatvedt / BDO).
Små og mellomstore bedrifter i Vestland fylke er best på bærekraft, ifølge BDOs SMB-barometer (foto: Kim Saatvedt / BDO).

SMB-barometeret, i regi av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO, har tatt pulsen på næringslivet Norge rundt. Det kommer frem av undersøkelsen at 6 av 10 virksomheter i Vestland gjennomfører bærekraftstiltak, mens 1 av 4 gjennomfører bærekraftsrapportering. Her scorer Vestland høyere enn landsgjennomsnittet på begge målepunktene, ja fylket har endog høyest grad av gjennomføring, måling og rapportering i landet.

- SMB-barometeret tegner et tydelig bilde av at de små og mellomstore bedriftene i Vestland er modnere på bærekraftsfeltet enn i mange andre deler av landet, sier Charlotte Bårdsen, partner i BDO og leder av regionskontoret i Bergen.

Bærekraft er mer enn klima og miljø

Hele 91 prosent av virksomhetene med bærekraftstiltak retter dem mot klima og miljø. En langt mindre andel av tiltakene, henholdsvis 17 og 12 prosent, er rettet mot sosiale forhold eller forhold knyttet til virksomhetsstyring, som er de to andre pilarene innen bærekraftig utvikling.

- Selv om Vestlandsbedrifter er modnere i sitt bærekraftsarbeid enn mange andre, kunne flere med fordel økt bevisstheten også rundt de dimensjonene av bærekraft som handler om sosiale forhold og selskapsstyring, sier Bårdsen.

- 1 av 4 bedriftsledere i vårt fylke frykter at manglende evne til å møte forventinger til bærekraftig utvikling skal være et hinder for positiv utvikling for deres virksomhet, legger hun til.

Krav til - og muligheter gjennom - rapportering

Mange av rapporteringskravene på bærekraftsområdet er rettet mot nettopp sosiale forhold, virksomhetsstyring og etikk. Selv om SMB-segmentet inntil videre sjeldent er direkte berørt av krav, holdes de gjerne ansvarlig som underleverandører til større virksomheter eller det offentlige.

- Større virksomheter må i stadig større grad både iverksette og rapportere på bærekraftstiltak. Om de mindre virksomhetene ikke klarer å levere på de samme kravene vil de kunne gå glipp av oppdrag og potensielt gunstigere finansiering gjennom grønne lån, men også arbeidstakere. Arbeidssøkere vil fort kunne foretrekke bedrifter med bærekraftig profil som sitt neste arbeidssted, forklarer Bårdsen.

Digitalisering som konkurransefortrinn

På spørsmål om hvor langt virksomheten har kommet med digitaliseringstiltak, er svarene i Vestland omtrent som landet for øvrig. 68 prosent av virksomhetene i Vestland har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre tiltak for å digitalisere virksomheten (ytterligere). Av disse oppgir 6 av 10 «konkurransefortrinn» som motivasjon bak digitaliseringstiltakene. Dette er 6 prosentpoeng høyere enn i landet for øvrig. Videre er det 33 prosent som forventer at digitalisering vil gjøre det mulig å gi et bedre tilbud til kundene, åtte prosentpoeng over landssnittet.

- Dette kan tyde på at SMBer i Vestland er noe mer opptatt av å møte kundene digitalt enn ellers i landet, avslutter Charlotte Bårdsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Små og mellomstore bedrifter i Vestland fylke er best på bærekraft, ifølge BDOs SMB-barometer (foto: Kim Saatvedt / BDO).
Små og mellomstore bedrifter i Vestland fylke er best på bærekraft, ifølge BDOs SMB-barometer (foto: Kim Saatvedt / BDO).
Last ned bilde

Lenker

Om BDO

BDO
BDO
Hovedkontor i Vika Atrium, Munkedamsveien 45
0250 Oslo

23 11 91 00http://www.bdo.no

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi over 1 800 ansatte og mer enn 75 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 167 land og teller mer enn 97 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom