Innovasjon Norge

Vesterålen er godkjent som bærekraftig reisemål

Del

Innovasjon Norge har tildelt Vesterålen Merket for bærekraftig reisemål. - For Vesterålen betyr dette at vi nå har et fungerende system for å måle utviklingen, og styre effektivt i en bærekraftig retning. Det betyr ikke at jobben nå er avsluttet – det er nå den begynner, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen.

Dronningruta.Foto:  Kjetil Paulsen_visitvesteralen.com
Dronningruta.Foto: Kjetil Paulsen_visitvesteralen.com

Vesterålen har vært gjennom en lang og grundig prosess, som startet med et regionrådsvedtak i 2017. Det var starten på et bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger – og felles jobbing for en samlende og god reiselivsutvikling for Vesterålen.

- Vi ønsker å gratulere hele Vesterålen med Merket for bærekraftig reisemål. Dette er en stor jobb som regionen har gjort sammen, og det er noe å være skikkelig stolte av. Å få fem kommunestyrer til å bli overbevist om at det å bli merket som bærekraftig reisemål gagner hver eneste kommune og hele regionen totalt sett, er et krafttak. Samarbeidet og engasjementet i Vesterålen har vist seg å være veldig godt, og alle involverte skal ha ros for arbeidet som er lagt ned, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Også lokalt i Vesterålen er merket en milepæl, som peker ut retningen framover.

- Vi er stolte over å ha oppnådd merket, og vi vet at dette forplikter oss vesterålinger til å fortsette den jobben som er igangsatt og som gir retning for utviklingen av Vesterålen i tråd med reiselivsstrategien vår, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef Visit Vesterålen.

104 indikatorer

Merkeordningen er et verktøy med 104 indikatorer for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommuner deltar og bidrar i arbeidet. Vesterålen var godkjent for fase 1 i 2019 og er nå i mål med en endelig godkjenning og anerkjennelse gjennom å offisielt være et bærekraftig reisemål.

Vesterålen har vært igjennom en lang prosess hvor lokalbefolkning, næringsliv, kommuner, og andre instanser som Nordland Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Reno-Vest og andre har deltatt og gitt innspill til behov og utfordringer i regionen. Det har vært avholdt flere møter i alle kommunene i Vesterålen, som har ført til en sterk forankret handlingsplan i alle Vesterålskommunene.

- Veldig mange har bidratt inn i et arbeid over tre år for å oppnå merket som et bærekraftig reisemål. Nå skal vi arbeide med de viktige tiltakene som danner grunnlaget for en god reisemålsutvikling, sier Berthinussen.

Innbyggerne bidro med gode innspill

Det er utarbeidet en reiselivsstrategi for Vesterålen, hvor målsettingen er å ta ut vekstpotensialet for hele regionen, og det arbeides målrettet mot felles mål. Det har vært gjennomført Norges første «Facebook summit» med bærekraft i fokus, hvor vesterålingene kom med veldig mange gode innspill som har vært effektuert ut i prosjektet. Man har kartlagt utfordringer og flaskehalser, og det ble gjennomført et stort kompetanseløft i Vesterålen i 2020 for reiselivsnæringen.

- Dette er noen av veldig mange pågående og gjennomførte satsinger som har kommet ut av Vesterålens felles arbeid med bærekraftig utvikling! forteller reiselivssjefen.

Fakta om ordningen:
Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål på.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Kontaktpersoner

Astrid Berthinussen,
reiselivssjef Visit Vesterålen
Epost: astrid@vestreg.no
Tlf. 90 14 80 96

Anna Hultgren Olsen
prosjektleder Egga Utvikling
Epost: anna@egga.no
Tlf. 95 27 38 27

Ingunn Sørnes
fagansvarlig bærekraftig reiseliv
Innovasjon Norge
Epost: insor@innovasjonnorge.no
Tlf. 957 78 663

Video om Merket for Bærekraftig reisemål til Vesterålen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dronningruta.Foto:  Kjetil Paulsen_visitvesteralen.com
Dronningruta.Foto: Kjetil Paulsen_visitvesteralen.com
Last ned bilde
Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller
Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller
Last ned bilde
Astrid Berthinussen. Foto: Caroline Meier
Astrid Berthinussen. Foto: Caroline Meier
Last ned bilde
Strand i Vesterålen. Foto: Alf Oxem_visitvesteralen.com
Strand i Vesterålen. Foto: Alf Oxem_visitvesteralen.com
Last ned bilde
Nordlys over Vesterålen. Foto: Maxime Portier_visitvesteralen.com
Nordlys over Vesterålen. Foto: Maxime Portier_visitvesteralen.com
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Presseinvitasjon: Innovasjonstalen 2021 - en SWOT-analyse av norsk næringsliv31.5.2021 12:07:47 CEST | Presseinvitasjon

Verden etterspør grønne og digitale løsninger - EU lanserte i 2019 vekststrategien Green Deal, USA har sin plan Build Back Better. Dette betyr at verden er full av muligheter, akkurat nå. Verden ønsker norske løsninger og norske selskaper velkommen. Men muligheter er bare muligheter om vi ikke aktivt jobber for å ta dem. På Innovasjonstalen skal vi gjøre en SWOT-analyse - hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene Norge står overfor i global konkurranse?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom