Justervesenet

Verdens metrologidag 2022: Metrologi i en digital æra

Del

20. mai er verdens metrologidag, og er en markering for Meterkonvensjonens start i 1875. Hensikten var å forene verden rundt ett felles målesystem. I dag kjenner vi det som SI-systemet.

Metrologi, vitenskapen om målinger, spiller en sentral rolle i forskning, innovasjon, industriproduksjon, handel og miljøvern. Pålitelige og nøyaktige målinger er også helt nødvendige for diagnose og behandling i helsetjenestene. Så lever vi i en tid hvor den digitale utviklingen går fortere enn noen gang. Kunnskap om behandling og tolkning av data, og hvordan vi kan nyttegjøre oss disse blir essensielt på alle fronter, også innenfor måleteknikk. Det er viktig at den stadig større mengden data kan utveksles på en transparent måte, deles og gjenbrukes. For at dette skal kunne fungere, må det stilles strenge krav til kvalitet på data.

Stordataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring benyttes i forbindelse med store sensornettverk, for å hente ut nyttig informasjon for styring og visualisering, og anvendes blant annet i industrielle prosesser, medisinsk teknologi og miljøovervåking.

Justervesenet deltar i det nye europeiske partnerskapet for metrologi, som startet i 2021 og vil vare til 2031. Det omhandler måleteknisk forskning og utvikling, og har et omfang på ca 6,5 milliarder kroner. Viktige målsettinger er å utvikle måleteknologi for å understøtte både grønn omstilling og digital transformasjon av næringslivet og samfunnet.

Som et eksempel har Justervesenet ledet et europeisk forskningsprosjekt for å utvikle verdens mest nøyaktige og selvkalibrerende fotodetektor. De gode resultatene er oppnådd i samspill mellom halvlederfysikk, fabrikasjonsprosesser, måleteknologi og datasimuleringer. Detektoren er velegnet til miniatyrisering og integrering av sporbarhet i målesystemer innenfor radiometriske målinger. Dette er målinger som brukes blant annet i rom- og jordobservasjoner, i medisinsk instrumentering og analyse, kvalitetskontroll av matvarer og i en rekke industrielle prosesser. Å ha en slik fotodetektor som referanse er nyttig for detektorprodusenter, fordi man ved hjelp av simuleringer raskt kan optimalisere produktene.

En animasjonsvideo fra detektorprosjektet finner du på Justervesenets nettside

Et annet eksempel er at Justervesenet vil ta i bruk digitale kalibreringsbevis. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med institutter i andre land, for å sikre harmonisering. De digitale kalibreringsbevisene vil sikres integritet og autentisitet, og vil inneholde mer nyttige data en dagens analoge beviser. Etableringen av slike bevis vil skje i tett samarbeid med kundene våre, for å sikre at de dekker deres behov på en best mulig måte. Målet er at bevisene skal kunne integreres maskinelt i kundenes målesystemer og produksjonsprosesser når det ligger til rette for slik automatisering.

Mer informasjon om verdens metrologidag finner du her

Kontakter

Bilder

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom