Justervesenet

Verdens metrologidag 2020

Del

Temaet for årets metrologidag er global handel. Ord som eksport, import, containerskip og kronekurs er nærliggende å tenke når man skriver global handel. Men hva med ordet metrologi? Ikke fullt så nært?

"Metrologi, vitenskapen om måling, spiller en viktig rolle for å få til smidig handel over landegrensene. Dette er så etablert i underliggende mekanismer at de fleste ikke tenker over det. Noe av misjonen til verdens metrologidag er å minne verden på nettopp den viktige rollen målinger har for å olje samfunnsmaskineriet, slik at blant annet den globale handelen kan fungere uten for mange hindringer," sier næringsminister Iselin Nybø, med ansvar for Justervesenet som passer på at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Verdens metrologidag er en årlig markering av det som skjedde 20. mai 1875. Da ble Meterkonvensjonen stiftet i Paris, og dens mål var at alle land skulle forholde seg til de samme måleenhetene. Det at alle land kunne forenes om ett målesystem ville gjøre målinger i forskning, industri og handel mer transparent og håndterbart. Norge har vært med fra starten.

Daglig sendes og mottas et enormt antall produkter over landegrensene. Målinger spiller en viktig rolle når disse produseres og kvalitetssikres. Fordi metrologi ligger i moderne samfunns kvalitetsinfrastruktur kan vi stole på at produkter levert av seriøse aktører oppfyller måletekniske kvalitetskrav og regelverket rundt dette. Og for norsk industri er det en forutsetning at andre land stoler på norske måleresultater. Nøyaktige målinger er også essensielle innen helse og for beskyttelse av miljøet.

Felles forståelse av målinger
Over hele verden jobber nasjonale målelaboratorier som Justervesenet for å utvikle måleteknikken. Disse laboratoriene inngår i et fellesskap som bygger global gjensidig aksept av målinger, gjennom forskning for å utvikle SI-systemet (det internasjonale systemet for måleenheter) og for mange anvendelser i industri, helse, og miljø. Videre foregår det også et globalt samarbeid med harmonisering av regelverk gjennom det som kalles «legal metrologi».

Harmonisering av regelverk gjør handel mer transparent
Lover, regler og standarder er der for å beskytte både forbrukere og produsenter. Uten dette på plass ville det blitt betydelig økte kostnader, mindre fri flyt av varer og det ville krevd gjentatt testing av produkter. Årets metrologidag fokuserer derfor på metrologiens rolle i å legge til rette for rettferdig global handel, for å sikre at produkter tilfredsstiller regelverk og kundenes kvalitetskrav.

Et system for framtiden
Den globale handelen og økonomien rundt denne har fått seg en smell under koronaen. Men når situasjonen gradvis normaliseres, er det godt å lene seg på etablerte systemer som hjelper verden med å fortsette som før. Et av disse – SI-systemet – ble revidert i fjor den 20. mai. Globalt er man enige om et system der naturkonstanter ligger til grunn for alle måleenhetene våre, og med det har vi fått et universelt system som er med oss inn i framtiden. Metrologi er utover definisjonen «vitenskapen om måling» derfor så mye mer. Metrologi hjelper oss å forstå verden. Metrologi skaper tillit.

Justervesenet ønsker alle en riktig målt og god metrologidag!

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
SI-sirkelen viser de 7 hovedenhetene og konstantene de er tilknyttet
SI-sirkelen viser de 7 hovedenhetene og konstantene de er tilknyttet
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom