Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Velkommen til webinar: Storstilt elektrifisering de neste 20 årene - valgene vi tar får konsekvenser

Del

Møt olje- og energiminister Tina Bru, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og et knippe skarpe hoder på NVEs webinar på NVE.no i dag klokken 9.

Vi presenterer rapportene NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2020 – 2040 og Elektrifiseringstiltak i Norge. Hva er konsekvensene for kraftsystemet?

Du får resultatene, sammenhengene og konsekvensene.

Program

Storstilt elektrifisering de neste 20 årene – valgene vi tar får konsekvenser

Del 1 – Innlegg og samtale med Kjetil Lund og Tina Bru

Innlegg og samtale mellom olje- og energiminister Tina Bru og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

Del 2 – Korte høydepunkt fra rapportene

  • Ingvild Vestre Sem, «Ambisiøse klimamål krever fleksibilitet i Europa»
  • Dag Spilde, «Kraftforbruk mot 2040 – sentrale trender»
  • Fredrik Arnesen, «Kraftproduksjon i Norden – mer sol- og vindkraft»
  • Ellen Skaansar, «Stabile kraftpriser og kraftoverskudd»
  • Jarand Hole, «Utslippskutt krever milliarder av kilowattimer og kroner»
  • Ingrid Endresen Haukeli, «Elektrifisering rokker ved kraftbalansen og kraftprisene»

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

NVE gjev løyve til ny kraftleidning mellom Hopen og Saltstraumen19.5.2021 15:42:47 CEST | Pressemelding

NVE har gjeve Arva AS løyve til å bygge ein om lag 13,5 km lang 132 kV kraftleidning i Bodø kommune i Nordland. I tillegg gjev NVE løyve til ei 1 km lang 132 kV kraftleidning frå mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny Saltstraumen transformatorstasjon. Den nye 132 kV leidninga vil erstatte dagens 132 kV og 66 kV leidningar mellom Hopen og nye Saltstraumen transformatorstasjonar.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom