Virke

Vekst i turistnæringen kommer butikkhandelen til gode

Del

Sommerhandelen står for 18 prosent av årsomsetningen i Troms og Finnmark.

Butikkhandelen i Troms og Finnmark omsatte i juli og august i fjor for 4,6 milliarder kroner, opp 1,8 prosent fra 2020. Dette utgjør hele 18 prosent av omsetningen på årsbasis.

I 11 av fylkets 39 kommuner utgjorde omsetningen om sommeren mer enn en femtedel av årsomsetningen. Dette viser en rapport utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Virke.

Størst utslag var det i Kvænangen og Loppa, begge med 22 prosent.

– Vi ser at varehandelen i Troms og Finnmark står sterkt, spesielt innen byggevarer, hvitevarer og elektronikk. Det blir kanskje ikke like høy omsetning i fylket i år, men historisk sett blir den likevel høy, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Sommeren 2022

Etter en vekst på 15 prosent på landsbasis i sommerhandelen mellom 2019 og 2021, konkluderer rapporten at det er vanskelig å se for seg noe særlig ytterligere vekst i 2022.

Rapporten anslår at omsetningen for sommeren vil bli på rundt 92 milliarder kroner, ned fem prosent fra i fjor. Bakgrunnen er at den økonomiske situasjonen ved inngangen til sommeren 2022 er usikker på grunn av høyere boligrente og prisstigning.   

– Mange ferierte i Norge i fjor. Det gjorde Sørlandet til vinner av fjorårets sommerhandel, sammen med Nord-Norge. Det er i sør og i nord det knytter seg mest spenning til årets sommerhandel. Det er usikkert om mange av oss ferierer hjemme, om det kommer turister og ikke minst hvordan sommerværet blir. Det blir spennende å se, sier Hammerstad.

Tromsø står for en tredjedel av omsetningen

På fylkesbasis hadde butikkhandelen en omsetning på 26 milliarder kroner i hele 2021, opp 3,5 prosent fra 2020. Tromsø kommune sto for en tredjedel av dette.

Harstad og Alta sto også for en god andel av omsetningen med tre og to milliarder kroner. Kun seks av fylkets 39 kommuner hadde en omsetning på over en milliard.   

Byggevare og apotek skiller seg ut

Butikker innenfor byggevarer, hvitevarer og elektronikk hadde høyest vekst i fylket. Disse bransjene omsatte for 4,5 milliarder kroner, opp 6,2 prosent fra 2020. Apotekene i fylket hadde god oppgang med en omsetning på over en milliard kroner, opp 6,7 prosent. Apotekene i Alta opplevde hele 11 prosent økning fra 2020.  

Fall for mat og drikke

Butikker innenfor mat og drikke hadde en svak vekst på 0,7 prosent til 12 milliarder. Likevel står bransjen for 46 prosent av butikkhandelen, og butikker i Tromsø for en tredjedel. Fylkets lavprisbutikker opplevde noe bedre vekst med 2,4 prosent økning til 800 millioner kroner.

BUTIKKHANDELEN I TROMS OG FINNMARK 2021

Butikkhandel med

Butikkomsetning. Mill. kr ekskl. mva.

Endring i prosent

Butikkomsetning per innbygger (kroner ekskl. mva.)

Endring i prosent

Mat og drikke

12 096

0,7

49 950

1,2

Bredt vareutvalg

893

2,4

3 687

2,9

Klær

1 129

5,8

4 664

6,3

Sportsutstyr

901

7,0

3 721

7,5

Apotekvarer

1 181

6,7

4 876

7,2

Jern-, farge – og byggevarer

2 526

7,9

10 430

8,4

Elektronikk og hvitevarer

1 278

4,1

5 277

4,6

Møbler

763

4,0

3 149

4,5

Drivstoff til motorvogner

3 024

7,0

12 487

7,5

Øvrige varer

2 343

6,0

9 674

6,5

Butikkhandel i alt

26 134

3,5

107 915

4,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Kvarud Analyse

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.