Helse Sør-Øst RHF

Veiledet internettbehandling styrker tilbudet innen psykisk helsevern

Del

Behandlingsprogrammet eMestring er innført for pasienter med psykiske lidelser i Helse Sør-Øst.

Veiledet internettbehandling med bruk av programmet eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi og er tatt i bruk i behandlingen av pasienter med depresjon, sosial angst og panikklidelse. Pasienter møter en behandler ved oppstart av behandlingen og deretter skjer kontakten som veiledet behandling fortrinnsvis over nett.

Sykehuset i Vestfold har benyttet eMestring i flere år, basert på et behandlingsprogram utviklet ved Helse Bergen. Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 en metodevurdering som konkluderte med at effekten av veiledet internettbehandling er god. Høsten 2020 besluttet Helse Sør-Øst at behandlingsprogrammet skulle tas i bruk i hele regionen.

-          Vi startet med eMestring som et prøveprosjekt i 2014 og innførte det som del av standard behandlingstilbud i 2018. Våre erfaringer er at veiledet internettbehandling for mange pasienter er et like godt tilbud som tradisjonelle behandlingsformer, noe som er i tråd med både nasjonale og internasjonale studier. For pasientene er det tidsbesparende og gir større fleksibilitet, sier spesialrådgiver og psykologspesialist Arne Repål.

Sykehuset i Vestfold har hatt ansvar for å lede innføringsarbeidet i Helse Sør-Øst. Den tekniske løsningen er etablert og tilpasset regionens behov, og i overkant av hundre terapeuter og superbrukere har fått opplæring. Etter innføringsprosjektet startet har 178 pasienter deltatt i et behandlingsopplegg.

-          Behandlingen blir mer tilgjengelig ved bruk av eMestring og gjør at behandlere kan hjelpe flere pasienter. Behandlingen inngår som en del av et helhetlig behandlingstilbud, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling Cecilie Skule.

Prosjektet er gjennomført i tråd med planen med egne krefter, og samarbeidet mellom ledelse, klinikere og teknologer har vært godt.

-          Vi ønsker nå å gå videre med utvikling av behandlingsprogrammet og vurdere om det kan være aktuelt å tilby eMestring for nye grupper pasienter, og vil be Sykehuset i Vestfold lede dette arbeidet, sierviseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich

Den videre utviklingen av eMestring vil skje i nært samarbeid med helseforetakene og sykehusene i regionen. Et av områdene som kan være aktuelle er behandlingstilbud for pasienter som ønsker å endre sine alkoholvaner.

 

Les mer:

Kontakter

Medievakt Helse Sør-Øst:
telefon: 97 14 70 65
mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Last ned bilde
Prosjektleder/delprosjektleder teknologi Arild H. Aasen, prosjektkoordinator Elin K. Vestly og delprosjektleder fag/psykologspesialist Arne Repål.
Prosjektleder/delprosjektleder teknologi Arild H. Aasen, prosjektkoordinator Elin K. Vestly og delprosjektleder fag/psykologspesialist Arne Repål.
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom