Samferdselsdepartementet

Veilederen til ledningsforskriften er klar

Del

– Jeg vet at mange har ventet på en veileder til ledningsforskriften som ble endret i 2018. Nå er den endelig klar. Den vil gjøre det enklere å forstå regelverket for veieierne, som kommuner, og dem som legger ledningene i grunnen til forskjellige formål. Det er viktig å understreke at det ikke er gjort endringer i forskriften, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Det er viktig at praktiseringen av regelverket for legging av ledninger er så god som mulig, slik at vi både får på plass nødvendig ledningsinfrastruktur og samtidig tar vare på veien, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Det er viktig at praktiseringen av regelverket for legging av ledninger er så god som mulig, slik at vi både får på plass nødvendig ledningsinfrastruktur og samtidig tar vare på veien, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder til ledningsforskriften. Forskriften fungerer i dag, men for å gjøre det enklere for både veieiere og for dem som skal legge ledninger i grunnen lanserer vi nå en veileder om hvordan forskriften tolkes på sentrale områder.

– Det er viktig å merke seg at innholdet i ledningsforskriften fortsatt er det som gjelder, veilederen skal kun gjøre det enklere for alle å følge opp kravene i forskriften. Det er viktig at praktiseringen av regelverket for legging av ledninger er så god som mulig, slik at vi både får på plass nødvendig ledningsinfrastruktur og samtidig tar vare på veien, sier Nygård.

Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis og oppfølging av ledningsforskriften. Veilederen gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal sørge for at både kommuner og aktører får større forutsigbarhet når de planlegger gravearbeider og investeringer.

– Mange aktører – blant annet i bredbåndsbransjen - har i flere år etterspurt mer enhetlig praktisering av regler for etablering av ledninger i og langs offentlig vei. Regjeringen vil med denne veilederen bidra til å redusere fremføringskostnadene for digital infrastruktur, og legge til rette for fortsatt høye investeringer i bredbånd i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

For mer informasjon, se:

Nøkkelord

Bilder

– Det er viktig at praktiseringen av regelverket for legging av ledninger er så god som mulig, slik at vi både får på plass nødvendig ledningsinfrastruktur og samtidig tar vare på veien, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Det er viktig at praktiseringen av regelverket for legging av ledninger er så god som mulig, slik at vi både får på plass nødvendig ledningsinfrastruktur og samtidig tar vare på veien, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom