Samferdselsdepartementet

Veifest i Telemark

Del

En veiåpning og byggestart på to veiprosjekter. Det er fredagsmenyen for Telemark. – Nye og bedre veier betyr tryggere veier. Både for folk og næringsliv. Dagens markeringer er føyer seg inn i rekken av det viktige arbeidet vi har gjort og fortsatt gjør på norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

E134 Høydalsmo kirke–Høydalsmo

Veien er ferdig bygget og åpnes i dag. Dette er siste del av utbedringer på strekningen E134 Seljord–Åmot. Den er blant annet bygget med penger som har blitt til overs etter de andre strekningene.

– Dette har vært en vei med mange ulykker. Nå har den blitt mer trafikksikker. E134 er en veldig viktig vei mellom Østlandet og Vestlandet. Spesielt for næringslivet. Nå har det blitt bedre og tryggere å kjøre over fjellet, sier Hareide

Rv. 41 Treungen–Stråndrak

Utbyggingen av veien starter opp i dag. Dette er én av totalt seks strekninger som utbedres mellom Treungen og Vrådal. Dagens vei er smal med mange svinger, og er slitt. Nå kommer gul midtstripe og veien skal rettes ut slik at det blir færre svinger. 

Gang- og sykkelvei langs rv. 36 Gvarv–Mannebru

Utbyggingen starter i dag. Når den står ferdig er det sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Gvarv og Bø.

– Når vi starter opp et prosjekt er vi ett avgjørende skritt nærmere en bedre reisehverdag for folk. Enten det er utbedringer på veien vi har i dag, eller at vi legger til rette for at flere kan velge å sykle eller gå. Med markeringene disse tre prosjektene, har Telemark fått en strålende start på helgen, sier samferdselsministeren.

Det var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders Tyvand (KrF), som deltok på markeringene.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom