Norges idrettsforbund

Vedtak fra idrettsstyret 2. februar 2023

Del
Idrettsstyret avholdt i dag et digitalt styremøte hvor Russland/Belarus/Ukraina-saken ble behandlet. I lys av den siste tids utvikling knyttet til spørsmål om muligheten for en eventuell gjeninntreden av russiske og belarusiske utøvere i internasjonal idrett, besluttet idrettsstyret følgende:

Etter dialogmøtet med alle våre særforbund og idrettskretser 31. januar 2023, opplever idrettsstyret en solid tilslutning og støtte til de vedtak, standpunkt og uttalelser som Idrettsstyret, norsk idrett og den nordiske idrettsbevegelsen har fremmet i denne saken. På denne bakgrunn har idrettsstyret fattet følgende vedtak:

  1. NIFs standpunkt om utestengelse av russiske og belarusiske idrettsutøvere og idrettsledere i internasjonal idrett er uendret og står fast.

  2. Norges idrettsforbund understreker at norsk idretts solidaritet retter seg mot Ukraina og ukrainsk idrett.

  3. Så lenge krigshandlingene vedvarer kan ikke Norges idrettsforbund se for seg at utøvere fra Russland og Belarus kan delta i internasjonale idrettskonkurranser, selv under strenge nøytralitetsprinsipper.

  4. Norges idrettsforbund vil fortsette å gi uttrykk for vårt standpunkt både i nasjonale og internasjonale fora.

  5. Idrettsstyret vil følge prosessen videre, og sluttet seg til generalsekretærens fremlagte plan for videre oppfølging av saken.

Protokolltilførsler:

Idrettsstyremedlem Kristin Kloster: Det anbefales at Idrettsstyret følger med på og først tar stilling til resultatet av de pågående prosesser i det internasjonale idrettssamarbeidet, som man er en del av, når disse er avsluttet.

Idrettsstyremedlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen: Utøverkomiteen følger med på de pågående prosesser i den internasjonale idrettsbevegelsen. Når disse er avsluttet vil vi gjennom en bred sondering blant norske topputøvere ta stilling til dette.

Kontakter

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom