NAF

Vedlikeholdet av norske veier får stryk

Del
Én av to nordmenn har ikke tillit til at veiene er godt vedlikeholdt, viser ny undersøkelse. - Folk kjører med hjertet i halsen på veier som smuldrer opp. Politikerne må ta folks bekymring for veistandarden på alvor, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Norges Automobil-Forbund, NAF.
Ikke et uvanlig syn på norske veier. NAF mener det må brukes mer på vedlikehold av veiene (Foto: NAF)
Ikke et uvanlig syn på norske veier. NAF mener det må brukes mer på vedlikehold av veiene (Foto: NAF)

Nær én av to, 46 prosent, av befolkningen svarer at de ikke er trygge på at veiene er godt vedlikeholdt i en ny landrepresentativ undesøkelse gjort av Norstat for NAF. Kun 30 prosent svarer at de er trygge på at veivedlikeholdet.

Samtidig bevilges det ikke nok midler til vedlikehold. I regjeringens forslag til statsbudsjett kom det ikke den nødvendige satsningen på rassikring og vedlikehold som NAF og flere har etterlyst.

Enorme behov på fylkesveiene

NAF mener budsjettene til samferdsel ikke må kuttes, og at det må brukes mer penger for å styrke fylkenes vei-budsjetter. I stedet overlater regjeringen til det enkelte fylke å prioritere veivedlikehold. Det er en politikk som ikke virker, mener NAF.

- Vi frykter at veiene vil bli dårligere med dette budsjettet. Investeringer kuttes, samtidig som de store midlene til vedlikehold uteblir. Det er ikke ansvarlig å fortsette som før, når etterslepet på veiene er så enormt, sier Handagard.

Rassikring av flere strekninger

Etterslepet på vedlikehold vil koste om lag 100 milliarder kroner å hente opp. I tillegg kommer et etterslep på rassikring på rundt 70 milliarder kroner.

- Vedlikehold og rassikring burde fått høy prioritet i dette budsjettet. Det er viktig for trafikksikkerheten at veiene settes i stand. I tillegg må flere strekninger sikres mot ras og skred. Endringer i klima og nedbør gjør at veinettet blir mer sårbart, sier Handagard.

Løfter som må innfris

Regjeringen har lovet å legge frem en plan for hvordan forfallet på veiene skal håndteres, i samarbeid med fylkene. I Hurdalsplattformen loves også en plan for rassikring av veinettet.

- Løftet om en plan må ikke bli en sovepute for regjeringen. Allerede i dette budsjettet burde regjeringen ha garantert nok midler til å få en start på at den tunge jobben med å hente opp forfallet. Isteden skyves det ut i tid, sier Handagard.

Fakta om norske veier

  • Vedlikeholdsetterslepet på veiene er på om lag 100 milliarder kroner, fordelt med rundt 70 milliarder på fylkesvei og 30 milliarder på riksvei.
  • I tillegg kommer et etterslep på rassikring på 71 milliarder kroner for riks- og fylkesvei, for å få sikret kjente skredpunkt med høy og middels skredfaktor.

Landsrepresentativ undersøkelse uført av Norstat for NAF, september 2022. 1005 respondenter

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Jeg er trygg på at veiene i Norge er godt vedlikeholdt

Total

Svært uenig

11%

Uenig

35%

Verken enig eller uenig

24%

Enig

25%

Svært enig

5%

Vet ikke

1%

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ikke et uvanlig syn på norske veier. NAF mener det må brukes mer på vedlikehold av veiene (Foto: NAF)
Ikke et uvanlig syn på norske veier. NAF mener det må brukes mer på vedlikehold av veiene (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom