Statens vegvesen

Vedlikehaldet på Måløybrua – endring for båttrafikken

Del
Det blir nye konsekvensar for båttrafikken i samband med vedlikehaldet på Måløybrua.
Måløybrua. Foto: Statens vegvesen
Måløybrua. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen gjer naudsynt vedlikehald på Riksveg 15 Måløybrua. Skadar på brua skal reparerast, og vi monterer anlegg for katodisk vern, noko som hindrar at armeringa rustar.

Arbeidet starta våren 2018, og skal vera ferdig til november 2021.

Dette er dei nye konsekvensane

På grunn av stillas under brua vil seglingshøgda vere lågare enn normalt. Seglingsmønsteret må difor mellombels endrast, i eitt seglingsløp om gongen. Frå 21. juni 2021 flyttar arbeidet frå austre seglingsløp, og vi vil no starta i vestre seglingsløp.

Vi ber alle som planlegg å segla i området om å halda seg oppdatert om endringane, og kva som er gjeldande seglingsmønster til ei kvar tid.

Kystverket har oppretta ei Facebook-side for å formidla oppdatert informasjon om trafikktilhøva under Måløybrua i vedlikehaldsperioden. Vi oppmodar alle sjøfarande om å fylgja denne sida. Her kan ein også stilla spørsmål.

Les meir på Kystverket sine nettsider.

Dette er jobben som gjerast på brua

Vedlikehaldsarbeidet er for det meste på undersida av brua, men det trengst ein del utstyr, tilkomst, kranar og biloppstilling for å jobba trygt.

Dette gjer at halve vegbanen er arbeidsområde med tung sikring. Trafikken vert leia med lysdirigering i det andre køyrefeltet.

Vegvesenet er byggherre på prosjektet men det er Kystverket som kan svara på spørsmål om båttrafikken.

Kontaktperson i Kystverket er losoldermann Kjell Asle Djupevåg, Vestlandet losoldermannskap, telefon 958 33 403.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Måløybrua. Foto: Statens vegvesen
Måløybrua. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

Silje Myhre Amundsen ny seksjonsleder for Nasjonale turistveger i Statens vegvesen28.3.2023 06:00:00 CEST | Pressemelding

Amundsen er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU, Ås og BOKU, Wien og har siden 2020 arbeidet som prosjektleder og strekningsansvarlig på seksjonen for Nasjonale turistveger på Lillehammer. Amundsen er også plan- og prosessleder for en pågående oppgradering og utbygging av attraksjonen Torghatten langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Silje Myhre Amundsen tiltrer som leder for turistvegseksjonen 1. april.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom