Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vassdrags- og energidirektøren overleverte nytt sikringsanlegg som sikrar mot flaumskadar i Sandane sentrum

Del

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund overleverte i dag det nye sikringsanlegget i Holvikelva i Sandane. Kjetil Lund og fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) overleverte i dag anlegget, som sikrar 6 bustader, 8 butikkar/kjøpesenter, idrettsbane og E39, til ordførar Leidulf Gloppestad.

Anlegget skal overleveres fra NVE til Gloppen kommune. Fra venstre: Gloppen kommune ved Bjørn Aurlien, plan- og byggesak, og teknisk sjef Kjell Petter Solhaug. Kari Havnevik fra Multiconsult, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og Anders Muldsvor fra NVE.
Anlegget skal overleveres fra NVE til Gloppen kommune. Fra venstre: Gloppen kommune ved Bjørn Aurlien, plan- og byggesak, og teknisk sjef Kjell Petter Solhaug. Kari Havnevik fra Multiconsult, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og Anders Muldsvor fra NVE.

NVE har støtta Gloppen kommune med å bygge anlegget, som reduserer faren for flaumskadar i Sandane sentrum. Overleveringa vart markert fredag 6. desember klokken 10.30-13.00 med ei felles synfaring og overlevering i Gloppen heradshus

NVE har det nasjonale ansvaret for flaum- og skredfare og støtter kommunane med kartlegging, sikring og arealplanlegging. Sandane sentrum ble i 2016 faresonekartlagt av Asplan Viak. Kartlegginga viste betydeleg areal som vart overfløymd ved en 200 års flaum og at fleire av bruene i sentrum har for liten kapasitet.

Flaumen i 2014, og fleire flaumhendingar dei seinare åra har gjeve fleire flaumskadar. I ettertid ble det utført krisetiltak, og ein så behov for ytterlegare prosjektering og sikring.

700 m av elva er no sikra, med erosjonssikring i elvebotn og elveside, jamfør TEK17. Gloppen kommune har nytta høve til å skifte ut to kommunale bruer. Det har blitt utført miljøtiltak for å betre gyte- og miljøforholda for fisk.

Fakta

 • Tidsrom utføring:mai 2018 – november 2019
  (oppstart 23. mai 2018, overlevering 6. des 2019)
 • Kostnad: ~20 mill.kr.
 • Kostnadsfordeling:NVE 80%, Gloppen kommune 20%
 • Prosjektering: Multiconsult AS
 • Entreprenør:NVE anlegg
 • Underentreprenørar:
  - Nordfjord Skifer AS – levert stein og masser
  - Ivar Sunde AS – betongarbeid
  - Olav Hjelmest AS – transport, grave- og plastringsarbeid
 • Underleverandørar:
  - Jostein Sunde AS – murearbeid
  - Alværvik Gråsteinsmuring AS – murearbeid
  - Førde Sementvarefabrikk – betongkulvert
  - Anleggsgartnar Baarøy - gartnararbeid

Nøkkelord

Kontakter

Senioringeniør Anders Muldsvor
tlf. 95 29 01 11

Fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen
tlf. 95 29 01 14

Bilder

Anlegget skal overleveres fra NVE til Gloppen kommune. Fra venstre: Gloppen kommune ved Bjørn Aurlien, plan- og byggesak, og teknisk sjef Kjell Petter Solhaug. Kari Havnevik fra Multiconsult, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og Anders Muldsvor fra NVE.
Anlegget skal overleveres fra NVE til Gloppen kommune. Fra venstre: Gloppen kommune ved Bjørn Aurlien, plan- og byggesak, og teknisk sjef Kjell Petter Solhaug. Kari Havnevik fra Multiconsult, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og Anders Muldsvor fra NVE.
Last ned bilde
Vassdragsdirektør Kjetil Lund (i midten) sammen med ordførar i Gloppen kommune, Leidulf Gloppestad, og fylkesordførar Jenny Følling, foran Holvikelva.
Vassdragsdirektør Kjetil Lund (i midten) sammen med ordførar i Gloppen kommune, Leidulf Gloppestad, og fylkesordførar Jenny Følling, foran Holvikelva.
Last ned bilde
Dronebilde som viser sikringsarbeidet nesten ferdigstilt. Det står att å gjere ferdig gangvegen langs elva. Foto: SFE
Dronebilde som viser sikringsarbeidet nesten ferdigstilt. Det står att å gjere ferdig gangvegen langs elva. Foto: SFE
Last ned bilde
Ferdigstilt gangveg og amfi langs elva. Foto: NVE
Ferdigstilt gangveg og amfi langs elva. Foto: NVE
Last ned bilde
Miljøtiltak. Her bygges tersklar, for å gje jamnare vasspeil. Store steinar vert lagt ut for å gje ly og skjul for fisk, og gje varierte straumforhold for livet i elva. Foto: NVE
Miljøtiltak. Her bygges tersklar, for å gje jamnare vasspeil. Store steinar vert lagt ut for å gje ly og skjul for fisk, og gje varierte straumforhold for livet i elva. Foto: NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom