Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Varsel om oransje farenivå - Veslemannen 12.08.

Del

Det har i løpet av siste døgnet kommet opp mot 20 mm nedbør på Veslemannen som har gitt økte hastigheter i fjellpartiet. Det er forventet at regnet skal fortsette ut tirsdag. Hastighetene er nå rundt 60-90 mm/døgn i øvre og midtre del, og 15-25 mm/døgn i nedre del. På bakgrunn av dette øker NVE farenivået til oransje.

Fjellpartiet Veslemannen viser i år raskere respons på nedbør, noe som tyder på dårlig stabilitet. Heving av farenivå kan derfor skje relativt raskt og NVE vil fortløpende vurdere behovet for en heving av farenivået.

Ved oransje farenivå blir det publisert to rapporter, en ca. kl 09 og en ca. kl 18 på www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

Geologene vil normalt ikke være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer før rapporten kl 09 er publisert.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer. Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, NVE prioritere tilstedeværelse i Rauma.

Les mer om Mannen og Veslemannen på www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

Kontaktpersoner
NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)
Vakthavende geolog: 474 55 454 (ikke sms) (kl. 07- 0730 og etter k.l 09)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvor fornøyd er du med varslingen av naturfarer som flom og jordskred?31.10.2019 13:42:07 CETPressemelding

NVE i samarbeid med MET har laget en brukerundersøkelse som du finner her: Brukerundersøkelse om flom- og jordskredvarsling 2019. Siste mulighet for å svare på undersøkelsen er mandag 18.11.2019. - Ved å bruke 5-10 minutter på å svare på brukerundersøkelsen vår kan du hjelpe oss med å lage bedre tjenester, sier Hervé Colleuille, som leder flom- og jordskredvarslingen i NVE. Denne undersøkelsen fokuserer på flom og jordskred forårsaket av langvarig regn, kraftig lokale regnbyger, og/eller snøsmelting. Slike naturfarer fører til skader for hundrevis av millioner kroner årlig. God beredskap og mulighet til å utføre forebyggende tiltak er viktig for å redusere skader. Dette er igjen avhengig av gode varsler som er lett forståelig for mottakerne. Samarbeid gir bedre varsler De siste årene har NVE og MET samarbeidet for å standardisere naturfarevarslene sine og gjøre disse varslene tilgjengelig for alle som ønsker varsler, på yr.no, varsom.no og også gjennom en felles abonnementsløsning på e

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom