Politihøgskolen

Vanskelig å være politistudent under korona

Del

Korona har gått hardt utover hverdagen til politistudentene. Det viser Studiebarometeret for 2020.

Studiebarometeret ble i år gjennomført for åttende gang, denne gangen også med spørsmål som konkret omhandlet hvordan studentene har opplevd tiden fra 12. mars frem til oktober-november 2020, da undersøkelsen ble gjennomført. I denne delen av undersøkelsen kommer det tydelig frem at politistudentene har fått en tøffere hverdag etter pandemiutbruddet.

93 prosent av studentene ved Politihøgskolen mener det faglige utbyttet fra 12. mars og ut studieåret var «dårligere» eller «mye dårligere» enn før 12. mars. 95 prosent savner det sosiale studiemiljøet, og 78 prosent oppga at de opplevde at undervisningstilbudet ble «betydelig redusert» etter 12. mars.

Du kan lese hele NOKUTs rapport her.

Ikke overrasket

Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes er ikke overrasket over at politistudentene er misfornøyde.

- Vi har en praktisk rettet utdanning. Det er mange fysiske aktiviteter og praktiske øvelser med tett oppfølging av studentene. Når campus stopper og undervisningen overføres til digitale flater, blir endringen stor, sier hun.

Politihøgskolen jobber hardt med å finne digitale løsninger, og læringskurven har vært bratt.

- Jeg tror vi har blitt bedre, og vi har en egenevaluering ute nå om korona-høsten. Jeg håper vi får litt bedre resultater der, sier Skarpenes.

Hun påpeker at studentene ser ut til å nå fastsatt læringsutbytte.

- Vi har nå gjennomført – og gjennomfører, leiropphold med operativ godkjenning for våre studenter i siste studieår. Resultatene her er ikke svekket. Studentene skal få et tilstrekkelig læringsutbytte gjennom utdanningen for å bli nyutdannet politi. Det gjelder alle fagområder.

Flere tiltak

I tillegg til hardt arbeid med å tilpasse undervisningen til et digitalt format, har skolen satt i gang flere tiltak for å bedre den psykososiale situasjonen til studentene. Blant annet avholdes det jevnlige kullmøter der terskelen er lav for å stille spørsmål og ta opp ulike problemstillinger. Dessuten, erfarne lærere er studentstøtter som følger opp studenter som sliter, og alle klasser har egne kontaktlærere. Smittesituasjonen har ført til at campus i Oslo tidvis har måttet være helt stengt. Her vil ulike aktivitetsgrupper bli satt i gang så snart det lar seg gjøre. I Bodø og Stavern har det vært mer fysisk undervisning, og flere arenaer for studentene å treffes. 

Topp seks

Alt-i-alt er politistudentene fornøyde med skolen sin. 88 prosent av politistudentene oppgir at de er fornøyde med studieprogrammet de går på. Studentene mener studiet er stimulerende og faglig utfordrende, og spesielt praksisperioden vurderes som relevant, godt organisert og med gode veiledere.

Alt i alt har Politihøgskolen i år fått en totalscore på 4,5 av 5 mulige poeng, og ligger dermed på topp seks i rangeringen av landets universiteter og høgskoler, etter å ha ligget på topp de siste fem årene.

- Sammen med evalueringen skolen selv har satt i gang, gir Studentbarometeret verdifull informasjon vi kan lære mye av. Vi vil nå bruke tid på å sette oss ordentlig inn i materialet og vurdere både plusser og minuser, sier rektor Skarpenes.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom