Danske Bank

Utvidet hjelp og fleksibilitet til kunder som rammes av Korona-konsekvenser

Del

Grunnet den ekstraordinære situasjonen knyttet til spredningen av COVID-19-viruset – også kjent som Korona – vil Danske Bank i tiden som kommer utvide støtten og rådgivningen til personer og virksomheter som rammes økonomisk.

Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank

- Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon som har store økonomiske konsekvenser for samfunnet, for ulike bedrifter og virksomheter og for familier. Som en av de største bankene i Norge og Norden har vi et stort ansvar med hensyn til å bidra til at de negative økonomiske konsekvensene som kommer i kjølvannet av COVID-19 blir begrenset i så stor grad som mulig. Vi kommer til å strekke oss langt for å hjelpe våre kunder gjennom de utfordringene som måtte komme, sier konsernsjef i Danske Bank, Chris Vogelzang.


Har en rekke verktøy

Danske Bank vil nå gjøre sitt ytterste for å gi så rask hjelp som mulig til de som blir hardest rammet av virusets konsekvenser. Fremover vil banken ta i bruk en rekke verktøy for å bistå de som blant annet har blitt permittert eller mistet jobben den siste tiden, eller eksempelvis solide og ellers økonomiske godt funderte bedrifter som grunnet manglende salg eller kansellerte ordre nå kan ha bruk for ekstra likviditet – for eksempel økte kassakreditter eller avdragsutsettelser.  

For alle de som har boliglån hos oss og som nå blir hardt rammet økonomiske av virustiltakene som er satt i verk, vil det være mulighet for å søke om opptil 6 måneders avdragsfrihet.

Våre bedriftskunder og større samarbeidspartnere vil i tillegg bli holdt løpende orientert om for eksempel utviklingen i de finansielle markedene av bankens fremste analytikere og økonomer. Disse gruppene vil i tillegg få tilbud om sparring og rådgivning av bankens ekspertise knyttet til den aktuelle situasjonens mest relevante problemstillinger.

Danske Bank ønsker med dette å være med å bistå der banken kan ovenfor nordmenn og ulike virksomheter som opplever økonomiske konsekvenser som følge COVID-19-spredningen. Vi oppfordrer alle som trenger rådgivning og hjelp til å kontakte oss, enten ved å bestille et nettbasert kundemøte, skrive til oss gjennom sikre kanaler eller i bedriftsmarkedet kontakte sin faste finansielle rådgiver.


- Jobber på spreng

- Vi har i løpet av de siste ukene vært i kontakt med tusenvis av kunder og bankens ansatte jobber nå på spreng sju dager i uken for å kunne bidra så mye som mulig. Vi kommer selvsagt til å være proaktive i vår bistand til våre kunder i denne situasjonen. Samtidig vil jeg oppfordre alle som er berørte økonomisk av denne situasjonen, og som dermed trenger vår hjelp, til å kontakte oss slik at vi kan se på hvordan vi best kan hjelpe, sier landssjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge.

Danske Bank vil også fremover følge utviklingen knyttet til de aktuelle hendelser meget tett, for på den måte å kunne tilpasse sin rådgivning og sin bistand i så stor grad som mulig.

Som kunde finner du alltid oppdatert informasjon på bankens hjemmeside, www.danskebank.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859. I dag er banken landets tredje største.

Våre rundt 1.100 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 25 lokale bankkontor og 4 regionale finanssentre.  

Ut over bankaktiviteter tilbyr vi livsforsikrings- og pensjonsprodukter, kapital-forvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing.

Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden. I mer enn 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheter i Norden med å innfri deres ambisjoner.

Vi ønsker å skape langsiktig verdi for alle de som stoler på oss – våre kunder, aksjonærer og de samfunn vi opererer i.

Vårt mål er å bli anerkjent som den mest betrodde finansielle partneren ved å gjøre det enkelt å ta viktige økonomiske beslutninger og enkelt å bruke banken.

 Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom