Samferdselsdepartementet

Utvalg skal vurdere en tredje rullebane på Oslo lufthavn

Del

Er det behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn? Det skal et uavhengig utvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet nå vurdere.

- Flere utviklingstrekk gjør det aktuelt å utrede fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Han peker på nye null- og lavutslippsløsninger innen luftfarten, endringer i reisebehov og reisemønstre, den teknologiske utviklingen kommende år samt økt bruk av droner og nye luftfartøy.

Hovedformålet med utredningen er å frembringe et grunnlag som setter regjeringen i stand til å ta stilling til om det er behov for å avsette areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen.

Utredningen må inneholde beregninger av fremtidige reisevolumer med fly på Østlandsområdet samt alternativer for hvordan forventet antall reisende i fremtiden bør håndteres. Utvalget skal også se på hvilken rolle de ikke-statlige lufthavnene i det sentrale Østlands-området (Rygge og Torp) bør spille. - Utgangspunktet for utredningen er at Oslo lufthavn, Gardermoen fortsatt skal være Norges hovedflyplass, og være et nasjonalt knutepunkt for innenlands og internasjonal trafikk, sier Nygård.

Utvalgets rapport vil bli sendt på offentlig høring før regjeringen legger frem sitt syn for Stortinget. Utvalget skal legge frem sin utredning i form av en rapport senest sommeren 2024

Staten tar først stilling til om en tredje rullebane skal bygges dersom Avinor på et fremtidig tidspunkt kommer til at det er behov for det og må søke staten om konsesjon for det.

Utvalget vil ledes av professor emerita i samfunnsøkonomi Siri Pettersen Strandenes fra Bergen.

Øvrige medlemmer er:

Siri Hatlen – Oslo – selvstendig/styreleder (sivilingeniør, MBA)

Frode Steen – Bergen – professor samfunnsøkonomi (doktorgrad samfunnsøkonomi)

Eivind Tveter – Molde – førsteamanuensis (doktorgrad i logistikk og master i samfunnsøkonomisk analyse)

Simen Bakken – Oslo – prosjektleder/konsulent (sivilingeniør)

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Tettere samarbeid skal bidra til færre forsinkelser og innstillinger, og bedre kundeoppfølging ved avvik i togtrafikken22.11.2022 12:54:29 CET | Pressemelding

– Vi ønsker at flere reisende skal velge grønne togreiser. Det er helt avgjørende for folks tillit at togene kommer og går når de skal. Driftsstabilitet er derfor noe av det viktigste vi jobber med på jernbanen. For å redusere tallet på forsinkelser og innstillinger, skal virksomhetene i sektoren derfor jobbe tettere sammen. Bedre samarbeid skal også bidra til bedre kundeoppfølging når tog ikke er i rute, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Oslo–Gøteborg: Jernbanedirektoratet skal sammen med svenske Trafikverket se på muligheter for et bedre togtilbud9.11.2022 09:53:02 CET | Pressemelding

– Mellom Oslo og Gøteborg er det kapasitetsutfordringer på jernbanen. Dette gjør det vanskelig å forbedre både person- og godstogtilbudet på strekningen. Svenske Trafikverket har allerede begynt å se på mulige tiltak, og Jernbanedirektoratet skal nå samarbeide med dem om dette. Vi ønsker at flere reisende og mer gods skal transporteres grønt over svenskegrensen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Droneobservasjoner: Styrket håndheving - men ingen nye restriksjoner nå8.11.2022 13:07:51 CET | Pressemelding

Krigen i Ukraina har gitt økt oppmerksomhet på bruken av droner, og Politiet har mottatt mange rapporter om droneobservasjoner ved anlegg og installasjoner. – Vi skal ha god oversikt over dronetrafikken i norsk luftrom. Det er spesielt viktig slik situasjonen er. Luftfartstilsynet arbeider fortløpende med å vurdere behov for etablering av ytterligere restriksjonsområder, men vi setter ikke inn nye begrensninger i adgangen til å fly drone nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom