Samferdselsdepartementet

Utval som skal sjå på norsk luftfart oppnemnt i dag

Del

Eit offentleg utval skal no vurdere kva konsekvensar globaliseringa innan luftfarten har for arbeidstakarar, flytryggleik og miljø. Utvalet skal også vurdere tiltak som kan gje større konkurranse på kortbanenettet. Utvalet blei oppnemnt i statsråd i dag, og skal leiast av direktør Sverre Quale.

–  Regjeringa er opptatt av å sikre god mobilitet for folk og næringsliv. For store deler av næringslivet er eit godt flytransporttilbod avgjerande for fortsatt drift, og for mange menneske er det avgjerande for at dei skal kunne bu der dei ønskjer. Med dette utvalet vil vi få eit godt kunnskapsgrunnlag for framtidig politikkutforming på luftfartsområdet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utvalet er breitt samansett, og har kunnskap om dei ulike tema utreiinga skal dekke. Det har medlemmer frå uavhengige fagmiljø og representerer ulike interesser knytt til luftfart, mellom annen frå både arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonar.

Utvalet skal levere rapport til Samferdselsdepartementet innan 1. desember 2019.

Utvalet har desse medlemmene:

  • Direktør Sverre Quale, Trondheim (leiar for utvalet)
  • Professor Svein Bråthen, Molde
  • Forbundsleiar LO Yngve Carlsen, Ski
  • Seniorforskar  Merethe Dotterud Leiren, Oslo
  • Direktør NHO Luftfart Torbjørn Lothe, Nesodden
  • Leiar Parat Kabinforbund Anneli Nyberg, Stjørdal
  • Spesialrådgjevar NHO Luftfart Camilla Rise, Drøbak
  • Strategidirektør Margrethe Snekkerbakken, Oslo
  • Professor Frode Steen, Bergen
  • Leiar for prosjekt og strategiske prosessar Jan Petter Steinland, Bodø

Sjå også tidlegare pressemelding. 

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nå får Avinor oppdraget med å ta over prosessen med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana28.5.2020 06:00:00 CESTPressemelding

– Ny lufthavn i Mo i Rana vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen. Derfor gir vi i dag Avinor i oppdrag å ta over prosessen med å bygge flyplassen. Det første som skal på plass er en fremdriftsplan for byggingen av den nye lufthavnen, og Avinor får en stram frist på å komme tilbake til departementet med en slik plan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. juni og utvides med nye ruter i Nord-Norge27.5.2020 15:45:49 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt i vårt langstrakte land. Derfor forlenger vi avtalen med flyselskapene om et grunnleggende tilbud i hele landet da det i situasjonen vi er i nå ikke er grunnlag for kommersiell drift. Vi utvider i tillegg avtalene med nye ruter i Nord-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Hareide orientert om arbeidet med flomberedskap på vei og bane27.5.2020 15:15:47 CESTPressemelding

- Heller ikke en samferdselsminister fra KrF kan rå over værgudene, så jeg kan dessverre ikke garantere at all transportinfrastruktur vil være åpen for trafikk de neste ukene. Det er mye snø i fjellene, slik at vi må ta høyde for flom. Jeg har i dag fått en gjennomgang av arbeidet med flomberedskap på vei og jernbane. Våre etater og virksomheter har forberedt seg godt, og vil gjøre alt de kan for å redusere ulempene som de store vannmengdene kan gi, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom