Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utsikter for vårflom 2021

Del

I år er utsiktene for at vårflommen skal bli skadeflom stort sett udramatiske. Akkurat hvor stor den blir er helt avhengig av hvordan været utvikler seg fremover.

Lillefossen i Kværnegna, juni 2020. Foto: Ida/NVE.
Lillefossen i Kværnegna, juni 2020. Foto: Ida/NVE.

Informasjon om snømengder på senvinteren og våren gir oss grunnlag for å kunne si noe om sannsynligheten for om det vil bli stor vårflom. Beregninger basert på dagens snømengder og historisk vær for perioden 1958–2020 viser at det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. 

Snømengder i landet

I Trøndelag og Nord-Norge er det nå stort sett normale snømengder, noen steder i Troms og Finnmark er det mer enn normalt. Det er mindre snø enn normalt på Vestlandet, med unntak av Møre og Romsdal hvor det nå er mer snø enn normalt. I resten av Sør-Norge er det i hovedsak normale snømengder.

– Basert på det vi nå vet om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Møre og Romsdal, og i deler av Troms og Finnmark. I landet for øvrig er det normal sannsynlighet for stor vårflom, sier senioringeniør Inger Karin Engen. 

Det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. Dette er her illustrert med eksempel på scenarier for Losna i Gudbrandsdalslågen (Innlandet fylke) og Målselvfossen (Troms), som viser hvordan årets flom vil bli, gitt det samme været framover som det har vært hvert av de siste 63 årene. 

Været er avgjørende

– Det er været som avgjør hvor stor vårflommen blir. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, selv om det skulle være uvanlig mye snø. Blir det derimot mye regn og varmt, kan vi få en svært stor flom selv om det er relativt lite snø i nedbørfeltet, sier Engen. 

Når NVE ser at vårflommen vil bli større enn nedre grense for gult nivå publiserer vi varsel på varsom.no. Dette gjøres normalt 1-3 dager i forveien. Du kan abonnere på varsler for din kommune eller fylke (tjenesten er gratis), lese varslene på varsom.no og følge med på vannføring i sanntid på sildre.nve.no

Vi sender ut en oppdatert utsikt for vårflom i begynnelsen av mai. 

Les også

Få flomvarsler på SMS og/eller e-post

Varsom er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Målet er å hindre tap av liv og verdier knyttet til flom, snø-, jord- og fjellskred og isforhold i Norge.

Kontakter

Flomvarslingen:
Telefon: 404 36 000 mellom kl. 08.00-21.00 alle dager (ikke SMS)

Bilder

Lillefossen i Kværnegna, juni 2020. Foto: Ida/NVE.
Lillefossen i Kværnegna, juni 2020. Foto: Ida/NVE.
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom