Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk

Del

NVE har fattet vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk. Det betyr at fristen forlenges med seks måneder fra 31.desember 2021 til 30.juni 2022.

Odal Vindkraftverk AS søkte i februar om å få utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket som følge av covid-19-pandemien. NVE har fattet vedtak om å innvilge søknadenI vurderingen har NVE vektlagt at pandemien er en «force majeure-situasjon» som er utenfor konsesjonærens kontroll, og at situasjonen medfører en reell usikkerhet og risiko for den videre fremdriftsplanen.  

Byggingen av vindkraftverket er langt på vei, og de fleste fysiske terrenginngrepene er allerede gjennomført. Det inkluderer sprengningsarbeid, bygging av veier og turbinfundamenter 

–  Konsesjonen gir rom for utsettelse av fristen dersom det oppstår force majeure-situasjoner, og vår vurdering er at det er vesentlig risiko for forsinkelser av anleggsarbeidet som følge av covid-19-pandemiensier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. 

Mer informasjon om vedtaket og saken finner du her.

Nøkkelord

Kontakter

Erlend Bjerkestrand, fungerende seksjonssjef
mob: 91 12 94 13
mail: erbj@nve.no

Bilder

Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE
Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom