Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utrygg is på Hellestveitvann ved Kongens dam

Del
NVE advarer folk mot å ta seg ut på isen på Hellestveitvann i Bamle kommune denne vinteren. På grunn av damsikkerheten har eier av dammen blitt bedt om å holde en tappeluke i Kongens dam åpen. Det gjør at vannstanden vil variere, noe som gjør isen på vannet usikker.
Kongens dam i Bamle kommune (foto:NVE).
Kongens dam i Bamle kommune (foto:NVE).

NVE har bedt Vestviken Utvikling AS, som eier og er ansvarlig for Kongens dam, om å holde tappeluken nederst i dammen åpen denne vinteren. Målet er å unngå islegging ved høy vannstand.

Tykk is mot dammen ved høy vannstand kan føre til uønsket trykk mot dammen, som ikke er i god nok stand. Tappeluken holdes derfor åpen for å ivareta dammens sikkerhet inntil den blir forsterket eller nedlagt.

En åpen bunntappeluke gjør samtidig at vannstanden i Hellestveitvannet vil variere avhengig av nedbørforholdene. Dette kan føre til usikker is. NVE ber derfor folk om være forsiktige med å ta seg ut på isen i Hellestveitvannet denne vinteren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kongens dam i Bamle kommune (foto:NVE).
Kongens dam i Bamle kommune (foto:NVE).
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom