Naturviterne

Utfordrer MDG på et grønnere inntektssystem for kommunene

Del

Dagens kommunale inntektssystem premierer kommuner som bygger hyttefelt og kjøpesentre. Nå vil Naturviterne ha med MDG i kampen for et nytt, grønnere system som belønner kommuner som ivaretar naturmangfoldet.

Naturviterne utfordrer MDG sitt landsmøte. For Norge trenger et grønt taktskifte og derfor trenger vi også et nytt og grønnere inntektssystem for kommunene, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Naturviterne utfordrer MDG sitt landsmøte. For Norge trenger et grønt taktskifte og derfor trenger vi også et nytt og grønnere inntektssystem for kommunene, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

— Vi står midt i en klima- og naturkrise som forsterker hverandre, og som må løses sammen. Jeg håper derfor at MDGs landsmøte denne helgen vil engasjere seg sterkere i arbeidet med å bevare naturmangfoldet. Vi kan ikke fortsette med et inntektssystem som belønner kommuner som bygger hytter og kjøpesentre på bekostning av viktige naturverdier, sier nyvalgt forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.­

Naturviterne får svært mange henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som forteller den samme historien; Viktig naturareal er under press i norske kommuner, og verdien av naturmangfoldet taper alt for ofte kampen mot sterke økonomiske interesser og utbyggere.

— Det er ikke rart at det er sånn. Kommunenes overføringer fra staten er basert på demografi og innbyggertall. Jo flere innbyggere, jo mer penger – både fra staten og gjennom skattesystemet. Skal vi redde naturen og økosystemene, må vi tenke nytt. Vi trenger et grønnere inntektssystem der kommunene også premieres for å ta vare på viktige naturverdier, sier Wedege.

Han peker på at FNs naturpanel er tydelige på at vi kan løse naturkrisen, men at dette vil kreve gjennomgripende samfunnsmessige endringer. Naturpanelet trekker frem bedre byplanlegging, bedre arealforvaltning og restaurering av natur som forutsetningene for å lykkes. I praksis betyr dette at det er kommunene som sitter i førersetet fordi det er de som har ansvaret for arealsaker og planprosesser.

Regjeringen har satt ned utvalg som skal utrede et nytt inntektssystem for kommunene. Haraldsvik-utvalget skal levere sin innstilling neste år. Naturviterne har bedt regjeringen om å gi utvalget i tilleggsmandat å utrede et grønnere system, men har foreløpig ikke fått napp. Det er derfor organisasjonen nå utfordrer MDG.

— Det står veldig mye bra om verdien av natur i MDGs program, men programmet et sterkere på visjoner og grønne mål enn på grønne tiltak. Jeg håper derfor at MDG vil støtte at vi utreder et grønt inntektssystem for kommunene. Det kommer til å gå tiår før denne muligheten dukker opp på nytt, sier Wedege.

Han understreker at tiden er knapp og at viktige leveområder for planter og dyr nå spises opp bit for bit. FNs naturpanel har oppsummert konsekvensene av denne politikken med full vitenskapelig tyngde: Naturen tåler det ikke, og vi mennesker tåler heller ikke at naturen blir ødelagt.

Om Haraldsvik-utvalget:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offentlig-utvalg-skal-ga-gjennom-inntektssystemet-for-kommunene/id2702245/

MGDs utkast til nytt partiprogram:

https://drive.google.com/file/d/16SQhd1IJDzlMGmjulP4aw9nDYawLpp0L/view

Om FNs naturpanel

https://www.ipbes.net/

For mer informasjon
Morten Wedege, forbundsleder Naturviterne
mobil: +47 958 29 491

Naturviterne utfordrer MDG på et grønnere inntektssystem i kommunene
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Morten WedegeForbundsleder Naturviterne

Tel:958 29 491

Bilder

Naturviterne utfordrer MDG sitt landsmøte. For Norge trenger et grønt taktskifte og derfor trenger vi også et nytt og grønnere inntektssystem for kommunene, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Naturviterne utfordrer MDG sitt landsmøte. For Norge trenger et grønt taktskifte og derfor trenger vi også et nytt og grønnere inntektssystem for kommunene, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.
Last ned bilde

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne er en fagforening som organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne.