Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Utdanningsprisen 2020 går til bærekraftsingeniør hos Skanska Norge

Del

FLT's årlige Utdanningspris på kr. 150 000,- går til Didrik Eie Fossum for sin masteroppgave om bærekraftsmanual tilpasset boligsamvirket.

– Temaet bærekraft er svært aktuelt i hele byggsektoren, men spesielt innen boligsamvirket der en stor del av boligmassen har store fornyingsbehov, sier priskomiteens leder, Ulf Madsen.

Hvert år deler FLT ut 150.000 kroner til noen som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning. Prisen ble første gang utdelt i forbindelse med FLTs 60 års markering i mai 2011.

– Det er viktig med fokus på klima og miljø når det kommer til boligbygging. Jeg er glad for å ha hatt en veileder som var veldig engasjert i temaet, sier prisvinner Eie Fossum.

Eie Fossums masteroppgave er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Han er ansatt i Skanska Norge.

Priskomiteens helhetlige begrunnelse:
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har over tid arbeidet for mer bærekraftige fornyingsprosjekter, men har manglet de verktøyene som må til for at miljøvennlig fornying skal tas på alvor ute i de mange borettslagene.

Masteroppgaven til Didrik Eie Fossum omhandler ett av disse verktøyene – en bærekraftsmanual tilpasset boligsamvirket. Det finnes få slike manualer for bedre miljøkvalitet, og det finnes ingen som omhandler fornying av eksisterende boligmasse. Fossum har på en imponerende måte, fra et tynt grunnlag, maktet å utvikle et verktøy godt tilpasset behovet. Verktøyet er så godt bearbeidet at det umiddelbart ble inkludert i NBBLs strategi for bærekraftsregnskap.

I oppgaven er problemstilling og forskningsspørsmål formulert og besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Teoridelen av oppgaven er basert på et omfattende litteraturstudium som hele byggsektoren vil ha stor nytte av.

Manualen kan også med enkle grep benyttes som et operasjonelt verktøy, både for organisasjoner og for relevant personell på alle nivåer, for å øke bevisstheten og kvaliteten i beslutninger vedrørende bærekraft i sektoren.
Besvarelsen holder høy kvalitet på områder som metodevalg og kildebruk. Drøftingene i diskusjonskapitlet er grundige og relevante, og samlet sett holder oppgaven et meget høyt nivå.

Kandidaten er oppfordret til å utforme en vitenskapelig artikkel basert på resultatene i denne masteroppgaven.

Foto: Skanska Norge
Video: FLT

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Overraskelset på jobb: FLT's Utdanningspris 2020

Nøkkelord

Kontakter

Frode Ersfjord
Kommunikasjonsrådgiver
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Telefon: 416 12 119
E-post: frode@flt.no

Bilder

Lenker

Om Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Hammersborggata 9
0181 Oslo

+47 23 06 10 29https://flt.no/

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping.

FLT organiserer innen de fleste bransjer i privat sektor og statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

FLT er LO-tilknyttet.

Følg pressemeldinger fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom