Universitetet i Bergen (UiB)

Unges risikovurdering og erfaring med korona

Del

I en ny undersøkelse fikk forskerne fra Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen overraskende svar fra de unge. Resultatene kommer fra en spørreundersøkelse utført i perioden 27. april til 11. mai i fjor.

Artikkelen som nettopp er publisert handler om unge og deres risikovurdering og -erfaring med Covid-19. Undersøkelse omhandler svar fra i underkant av 200 unge mellom om 13 – 20 år, og ser på hva de unge bekymrer seg for og hva de gjør for å håndtere bekymringene. Gutter og jenter har ulike grad av bekymring og benytter forskjellige mestringsstrategier.

- Vi var overrasket over at vi ikke fant stor engstelse i denne gruppen, og kun litt over 10% slet med mye engstelse, sier Atle Dyregrov, professor og 1.forfatter av artikkelen.

Forskerne fant lite engstelse i hverdagen, men når de unge bekymrer seg er det for nære relasjoner, for hva pandemien vil gjøre med samfunnet, og om massedød.

- Overraskende få familier hadde snakket om beredskap, og hva de skulle gjøre om en i familien blir smittet, fortsetter Dyregrov.

Forskerne så at de unge som var godt informert hadde mindre engstelse, og også at de unge i stor grad stoler på informasjonen de får. Engstelsen var derfor høyest hos de som opplever at de mangler god informasjon eller at den var vanskelig å forstå.

På spørsmål om hva som hjelper mest for å holde bekymringer for koronaviruset på avstand, svarte de unge blant annet at det å snakke med de man er glad i og familien, prøver leve et normalt liv og å holde kontakt selv om man ikke kan møtes.

Jeg liker også å vite at de jeg er glad i ikke tar unødvendige sjanser og følger smittevernreglene, svarer en av de unge som ble intervjuet.

Flere funn:

  • De unge ønsker bedre tilpasset informasjon direkte på egne flater
  • Ikke stor engstelse i denne gruppen, overraskende få sier forsker
  • Engster seg mer for andre i familien, de som har risikofaktorer og de eldste
  • De som er engstelige fra før, vil bli mer engstelige
  • Dyregrov beskriver pandemien som en «krypende» katastrofe, en som har sneket seg innpå oss, som er usynlig, og som ligner situasjonen ved f.eks stråling eller miljøgifter
  • Kjønnsforskjeller: Jentene scorer høyere enn guttene (jfr tendens til å gruble mer), guttene flinkere til å «skru av»
  • Funn på ulike typer mestringsstrategier de unge tar i bruk

Atle Dyregrov har gjort undersøkelsen og skrevet artikkelen sammen med flere forskere ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen: Anita Fjærestad, Rolf Gjestad og Jens Thimm.

Dyregrov er mangeårig forsker innen krisepsykologi og er også knyttet til det nye Pandemisenteret ved UiB. Han sitter i Helsedirektoratets ekspertutvalg på psykososiale aspekter ved pandemien, og svarer også på spørsmål fra unge på ung.no. Dyregrov har derfor også stor generell kunnskap om den aktuelle aldersgruppen.

Kontakter

Atle Dyregrov: Tlf.: 905 52 077
Atle.Dyregrov@uib.no

https://www.uib.no/personer/Atle.Dyregrov

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg saker fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom