Riksrevisjonen

Undersøkelse av Alexander L. Kielland-ulykken

Del

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander L. Kielland-ulykken. Stortinget har gitt oss oppdraget, og resultatet vil trolig foreligge i løpet av høsten 2020.

Riksrevisjonen skal nå undersøke hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt etter Alexander L. Kielland-ulykken. Foto: NTB Arkiv / Scanpix
Riksrevisjonen skal nå undersøke hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt etter Alexander L. Kielland-ulykken. Foto: NTB Arkiv / Scanpix

– Alexander L. Kielland-ulykken er den største industrielle ulykken som har rammet Norge, og vi tar oppdraget fra Stortinget på største alvor. Til tross for omfattende granskingsarbeid, er det mange som sitter igjen med ubesvarte spørsmål, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dette skal vi undersøke
Som hovedregel bestemmer vi selv hva vi skal undersøke, men Stortinget kan i særskilte tilfeller pålegge oss oppgaver. Dette er en slik oppgave.

Stortinget har gitt oss et bredt mandat, og har bedt oss om å se på tre deler ved myndighetenes ansvar

  1. granskingen av årsaker og ansvarsforhold
  2. anbefalinger og forebyggende tiltak 
  3. oppfølging av de overlevende og etterlatte 

– Vi skal gå i dybden på disse problemstillingene og håper det vil bidra til å belyse noen av de ubesvarte spørsmålene i denne saken. Målet vårt er som alltid å levere konklusjoner til Stortinget som bygger på et solid faktagrunnlag, sier Foss.

Slik skal undersøkelsen gjennomføres
Innen rammene av Stortingets mandat, er det opp til oss å utforme undersøkelsen. Den skal gjennomføres som en såkalt forvaltningsrevisjon – en større, systematisk undersøkelse, der målet er å vurdere hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt.

Vi vil samle inn data fra relevante kilder og analysere og vurdere den informasjonen vi har. Resultatet sammenfattes så i en rapport, som blir overlevert til Stortinget. Hvordan resultatet behandles videre, er det opp til Stortinget selv å bestemme.

Vi er nå i gang med å legge grunnlaget for undersøkelsen. Arbeidet starter opp til høsten, og det vil trolig ta rundt et år. Det betyr at resultatet sannsynligvis blir overlevert til Stortinget i løpet av høsten 2020.

Les mer om undersøkelsen på riksrevisjonen.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksrevisjonen skal nå undersøke hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt etter Alexander L. Kielland-ulykken. Foto: NTB Arkiv / Scanpix
Riksrevisjonen skal nå undersøke hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt etter Alexander L. Kielland-ulykken. Foto: NTB Arkiv / Scanpix
Last ned bilde
Nytt forsøk på å snu og senke Alexander L. Kielland-plattformen. Handelsminister Asbjørn Haugstvedt og operasjonsleder Bill Forsyth ved vraket av plattformen 13. september 1983. NTB arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
Nytt forsøk på å snu og senke Alexander L. Kielland-plattformen. Handelsminister Asbjørn Haugstvedt og operasjonsleder Bill Forsyth ved vraket av plattformen 13. september 1983. NTB arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom