Miljødirektoratet

Ulven som ble flyttet er tilbake nær Engerdal

Del

En genetisk viktig ulv som ble flyttet i november, har vendt tilbake til grensetraktene mellom Engerdal og Rendalen i Hedmark.

Dette er ulven som ble bedøvet og flyttet 14. november i fjor. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Dette er ulven som ble bedøvet og flyttet 14. november i fjor. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

– Ulven krysset kommunegrensa til Engerdal, før den returnerte til Rendalen kommune. Den er fortsatt noen mil unna reinbeiteområdene i Engerdal, som den ble flyttet fra i fjor. Reineierne er varslet og holdes orientert av Fylkesmannen i Innlandet. Støtte til økt tilsyn med reinflokkene er et tiltak som vurderes, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Innlandet har avgrenset lisensfelling av ulv i hele Engerdal og deler av Trysil og Rendalen kommuner, for å hindre at ulven felles i lisensfellingen som pågår utenfor ulvesonen.

Konstant vandring

Helt siden ulven ble flyttet fra Engerdal til Kongsvinger den 14. november i fjor, har den vandret rundt i Norge og Sverige.

Rett før jul vandret den nord til Trysil, men vendte mot sørøst og inn i Sverige. Den vendte tilbake til Norge i Elverum-traktene og vandret mot vest før den snudde mot nord.

Selv om ulven er tilbake nær Engerdal, vurderer direktoratet det slik at den ikke har slått seg til ro her. Erfaring viser at unge hanner sjelden slår seg til ro i et område uten å ha funnet en make.

– De siste to månedene har ikke ulven oppholdt seg mer enn noen dager på samme sted. På denne tida av året leter unge hannulver normalt etter en make. Vi utelukker ikke at ulven kan vandre videre, og vil avvente situasjonen før vi vurderer eventuelle tiltak, sier Vangen.

– Ulven var heller ikke etablert i Engerdal før den ble bedøvet og flyttet, men vandret også da både lenger sør og inn i Sverige, forklarer han.

Vil fortsatt følge ulven

Miljødirektoratet vil fortsatt følge ulvens bevegelser ved hjelp av GPS-signaler fra senderen den bærer.

Direktoratet har ikke tatt stilling til hvilke tiltak som vil bli gjennomført dersom ulven går inn i Elgå reinbeitedistrikt, men er forberedt på flere muligheter.

– Ulven er genetisk viktig fordi den bærer på gener fra den finsk-russiske ulvebestanden. Det er verdifullt for den sør-skandinaviske ulvestammen om ulven får avkom som kan tilføre nye gener i bestanden, sier Knut Morten Vangen.

Video fra merkingen av ulven 14. november. Video: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Dette er ulven som ble bedøvet og flyttet 14. november i fjor. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Dette er ulven som ble bedøvet og flyttet 14. november i fjor. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom