NORCENORCE

UiT og NORCE inngår samarbeidsavtale

Del
UiT Norges arktiske universitet (UiT) og forskningsinstituttet NORCE inngår samarbeidsavtale. Partene har en felles målsetning om å bidra til bærekraftig vekst og utvikling, med særlig vekt på nordområdene.
Dag Rune Olsen, rektor ved UiT og Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE skal samarbeide om forskning og forskningbasert innovasjon. Foto: Kjetil Rydland/UiT Norges arktiske universitet
Dag Rune Olsen, rektor ved UiT og Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE skal samarbeide om forskning og forskningbasert innovasjon. Foto: Kjetil Rydland/UiT Norges arktiske universitet

UiT og NORCE har en felles ambisjon om å bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor. Avtalen som nå er inngått skal bidra til økt samarbeid om forskning og forskningsbasert innovasjon, og til å skape flere muligheter for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer.

– Vi i nord har samarbeidet med UiT i 40 år, men etter fusjonen og etableringen av NORCE møter vi UiT på en mye større flate, og det åpner seg muligheter for samarbeid rundt store satsninger som de nye «missions», HEU-prosjekter og senterordningene på fornybar forskningsdrevet innovasjon. Sammen vil vi bli en kraftfull aktør som bidrar til å utvikle samfunn og næringsliv i nord, møte utfordringene med et klima i endring, digitalisering, elektrifisering  og alle aspekter av det å bygge et bærekraftig samfunn for fremtiden, sier Rune Storvold, avdelingsleder for observasjonssystemer og regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge.

Styrker kontakten mellom fagmiljøer

Partene har en ambisjon om at samarbeidet skal gi økt FoU-aktivitet og -kvalitet hos begge parter, og at felles aktiviteter skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er viktig at NORCE og UiT nå videreutvikler og forsterker det langvarige og gode samarbeidet som er etablert. Særlig spennende blir det å utvikle et tettere samarbeid rettet inn mot forskningsmidler fra Horisont Europa, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT.

Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE ser frem til et tettere samarbeid:

– Samarbeidsavtalen bekrefter at UiT og NORCE ser verdien av samarbeid innenfor forskning og innovasjon framover, der vi i felleskap kan bidra økt til forsknings- og innovasjonsinnsats i en stadig viktigere region for Norge og det internasjonale samfunnet, sier Håverstad.

Toppledelsen ved NORCE og UiT vil møtes årlig for å diskutere saker knyttet til samarbeidet. I det daglige vil en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra NORCE og UiT ivareta løpende oppgaver. Samarbeidsprosjekter vil bli regulert gjennom særskilte prosjektavtaler.

– Vi har den senere tiden hatt god dialog om et forsterket samarbeid. Vi har komplementære miljøer og en forskningsinfrastruktur i toppklasse. Det legger et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene i denne avtalen, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

Sterk regional forankring

Ved å samarbeide i utvalgte prosesser om nasjonale og internasjonale midler til større satsinger, vil partene kunne stå sterkere. Partene ønsker blant annet å samarbeide strategisk om forskningssentre og EU-satsinger.

Samarbeidet vil særskilt omfatte:

  • Felles senterdannelser
  • Felles eksternt finansierte forskningsprosjekter
  • Utveksling av personell (II-stillinger)
  • Samarbeid om lokaler, infrastruktur og vitenskapelig utstyr
  • Kurs- og utdanningssamarbeid (hospitering master, phd)
  • Profilering

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT og Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE skal samarbeide om forskning og forskningbasert innovasjon. Foto: Kjetil Rydland/UiT Norges arktiske universitet
Dag Rune Olsen, rektor ved UiT og Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE skal samarbeide om forskning og forskningbasert innovasjon. Foto: Kjetil Rydland/UiT Norges arktiske universitet
Last ned bilde
Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE og Dag Rune Olsen, rektor ved UiT har signert samarbeidsavtalen mellom NORCE og UiT. Foto: Kjetil Rydland/UiT Norges arktiske universitet
Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE og Dag Rune Olsen, rektor ved UiT har signert samarbeidsavtalen mellom NORCE og UiT. Foto: Kjetil Rydland/UiT Norges arktiske universitet
Last ned bilde
UiT og NORCE har en felles ambisjon om å bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor. Fra venstre Rune Storvold, avdelingsleder for observasjonssystemer og regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge, Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE, Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT og Dag Rune Olsen, rektor ved UiT. Foto: Camilla Aadland, NORCE
UiT og NORCE har en felles ambisjon om å bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor. Fra venstre Rune Storvold, avdelingsleder for observasjonssystemer og regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge, Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE, Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT og Dag Rune Olsen, rektor ved UiT. Foto: Camilla Aadland, NORCE
Last ned bilde

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor. Instituttet forsker innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

NORCE er lokalisert fra Alta og Tromsø i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, til Kristiansand i sør og Oslo i sørøst. Instituttet har 750 ansatte fra 50 ulike nasjonaliteter. Tromsøkontoret har ca 60 ansatte.

Forskningsinstituttet ble dannet i 2018, og er tuftet på de tidligere forskningsinstituttene Uni Research, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Christian Michelsen Research (CMR), Agderforskning, Uni Research Polytec, Teknova, Norut Northern Research Institute og GenØk - Senter for biosikkerhet.

De største eierne i NORCE er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper innen industri og finans.

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet med elleve studiesteder spredt over hele Nord-Norge: Alta, Bodø, Hammerfest, Harstad, Kabelvåg, Kirkenes, Longyearbyen, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik og Tromsø.

Universitetet har over 17 000 studenter og 3700 ansatte og tilbyr 281 studieprogrammer.

UiT ble etablert etter et stortingsvedtak i 1968, og de første studentene ble immatrikulert i 1972.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

Ny metode kan minimere lekkasjer og redusere CO2-utslipp ved stenging av oljebrønner25.1.2023 10:28:10 CET | Pressemelding

NORCE, Wellstrøm og TotalEnergies har testet ut en ny metode for stenging av oljebrønner på Ullrigg Testsenter i Stavanger. Med den nye metoden brukes det metall i stedet for sement til å stenge oljebrønner permanent med. Den nye type metall er både mer sikker og effektiv med tanke på lekkasje, opp mot 80 prosent billigere og ikke minst mye mer klima- og miljøvennlig enn sement.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom