NORCENORCE

UiS og NORCE styrker samarbeidet om forskning

Del
Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet NORCE har inngått en ny samarbeidsavtale. Den skal bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor.
Den nye avtalen skal gi økt samarbeid mellom UiS og NORCE. Fra venstre: Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE, Klaus Mohn, rektor ved UiS og Oddvar Skjæveland, avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE. Foto: Kristin Horne, UiS
Den nye avtalen skal gi økt samarbeid mellom UiS og NORCE. Fra venstre: Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE, Klaus Mohn, rektor ved UiS og Oddvar Skjæveland, avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE. Foto: Kristin Horne, UiS

Avtalen har som formål å legge til rette for økt samarbeid om forskning og innovasjon mellom UiS og NORCE, og skape flere muligheter for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer.

Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE er glad for samarbeidsavtalen som nå er på plass.

– Avtalen viser at UiS og NORCE ønsker å videreføre det lange og gode samarbeidet vi har hatt i årtier. Dette har gitt positive ringvirkninger for begge parter gjennom tildeling og gjennomføring av store felles nasjonale forsknings- og infrastrukturprosjekter, som også regionen og næringslivet har hatt stor nytte av, sier Håverstad.

Nytt samarbeidsutvalg

Partene skal etablere flere formelle treffpunkter som skal stimulere til økt vitenskapelig samarbeid mellom institusjonene.

– Jeg tror vi kan gjøre hverandre sterkere gjennom denne avtalen, spesielt med tanke på felles søknader om EU-midler, sier Klaus Mohn, rektor ved UiS.

Det mest sentrale i den nye avtalen er et nytt samarbeidsutvalg, som skal ha faste møter og rapportere til øverste ledelse ved de to institusjonene. Samarbeidsprosjekter vil bli regulert gjennom særskilte prosjektavtaler.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet i Samarbeidsutvalget, og legge til rette for at NORCE og UiS kan styrke hverandre i konkurransen om forsknings -og innovasjonsmidler, sier Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS.

Sterk regional forankring

NORCE er et av Norges største forskningsinstitutt med over 700 ansatte. Instituttet er til stede i flere byer langs kysten, og har rundt 150 ansatte i Stavanger.

Oddvar Skjæveland er avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE:

– NORCE er en nasjonal og internasjonal aktør med sterk regional forankring, og viderefører med dette den mer enn 40 år lange samarbeidskulturen mellom NORCE og UIS. Avtalen understøtter felles pågående og fremtidig innsatsområder. Den styrker samarbeidet og satsingen som er avgjørende for å finne gode og bærekraftige løsninger på våre felles samfunnsoppdrag.

Kontakter

Bilder

Den nye avtalen skal gi økt samarbeid mellom UiS og NORCE. Fra venstre: Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE, Klaus Mohn, rektor ved UiS og Oddvar Skjæveland, avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE. Foto: Kristin Horne, UiS
Den nye avtalen skal gi økt samarbeid mellom UiS og NORCE. Fra venstre: Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE, Klaus Mohn, rektor ved UiS og Oddvar Skjæveland, avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE. Foto: Kristin Horne, UiS
Last ned bilde
Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE og Klaus Mohn, rektor ved UiS har signert samarbeidsavtalen mellom NORCE og UiS. Foto: Kristin Horne, UiS
Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE og Klaus Mohn, rektor ved UiS har signert samarbeidsavtalen mellom NORCE og UiS. Foto: Kristin Horne, UiS
Last ned bilde

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE:

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor. Instituttet forsker innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

NORCE er lokalisert fra Alta og Tromsø i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, til Kristiansand i sør og Oslo i sørøst. Instituttet har 750 ansatte fra 50 ulike nasjonaliteter.

Forskningsinstituttet ble dannet i 2018, og er tuftet på de tidligere forskningsinstituttene Uni Research, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Christian Michelsen Research (CMR), Agderforskning, Uni Research Polytec, Teknova, Norut Northern Research Institute og GenØk - Senter for biosikkerhet.

De største eierne i NORCE er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper innen industri og finans.

UiS:

Universitetet i Stavanger har 12.600 studenter og ca 2000 ansatte. Det er rangert blant de 401-500 beste universitetene i verden av Times Higher Education.

UiS har en innovativ og internasjonal profil og er en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Samfunnsoppdraget er å utfordre det velkjente, utforske det ukjente.

Satsingsområdene er grønn omstilling, energi, helse og velferd og læring for livet.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom