TYR

TYR kjøper alle oksekalver som skal i fenotypetest

Del

TYR styrker seg som avlsselskap og tydeliggjør at avlsarbeidet er et samvirke når årsmøtet i TYR nylig vedtok ny modell for eierskap til okser i avlsarbeidet. Tidligere har oppdrettere hatt mulighet til å selv eie oksene som settes inn i fenotypetesten, mens ny modell innebærer at TYR kjøper alle oksene ved innsett.

Når oksene eies av TYR vil det gi større fleksibilitet i avlsarbeidet, samtidig som gevinst og tap i avlsarbeidet fordeles på alle som bidrar. I tidligere modell har resultatet av fenotypetesten vært avgjørende for om oppdretteren har tjent eller tapt penger på å delta med okser til fenotypetesten. Det er viktig at alle har mulighet til å stille med kalver til avlsarbeidet, og at det ikke skal være noen risiko for tap. Derfor er ny modell slik at TYR tar alle risiko for avlsarbeidet.

Modellen sikrer en minstepris til alle som leverer okser til TYR, og det utbetales bonus avhengig av videre bruk av oksen. Modellen det legges opp til er slik:

  1. Det utbetales en grunnpris ved innkjøp av kalv til fenotypetestene. Grunnprisen differensieres mellom lett- og tung rase på bakgrunn av ulik slakteverdi
  2. Det utbetales en bonus til auksjonsgodkjente okser.
  3. Det utbetales ytterligere en bonus for seminokser.
  4. Det utbetales en bonus til okser som for første gang godkjennes som eliteokser eller bruksokser. 
  5. Det opprettholdes en dosebasertbonus til oppdretter for bruk av semin fra eliteokser.
  6. Det utbetales en ekstra bonus for auksjonsgodkjente okser til oppdretter som er aktiv avlsbesetning.

Ordningen gjelder fra testomgangen 2022/23, og styret vurderer årlig priser kalven ved innkjøp, og nivå på bonuser. (Burde vi opplyst om hvilke priser som gjelder for kommende testomgang?)

Leder av avlsrådet, Per Øivin Sola, uttaler at dette vil være veldig bra for avlsarbeidet i TYR og gi en trygghet for at en fortsatt får inn det beste avlsmaterialet. «Det har vært en lang og god prosess i organisasjonen, og med denne modellen mener jeg at vi vil sikre at ingen skal måtte ta en uforholdsmessig stor risiko ved å få inn en okse til fenotypetest.»

For testomgangen 2022/23

Grunnpris på lett rase – Kr 30.000

Grunnpris for tung rase – kr 36.000,-

Bonus for auksjonsgodkjente okse – kr 5.000,-

Kr 1.000,- i tillegg til oppdretter som er aktiv avlsbesetning.

Bonus for seminokser – kr 5.000,-

Førstegangsbonus for eliteokse eller bruksokse – kr 5.000,-

Bonus semin eliteokser – kr 50,- pr dose (som i dag)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om TYR

TYR
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

952 90 855https://www.tyr.no/

Følg pressemeldinger fra TYR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TYR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TYR

Endelig prioriteres ammekua1.4.2022 14:30:43 CEST | Pressemelding

Bondelagets representantskap har vedtatt at Bondelaget blant annet skal prioritere ammekuproduksjonen i de kommende jordbruksforhandlingene. Bondelaget har spesifisert dette med at de ønsker et tilskudd for ku med kalv på beite, som har vært et av flere innspill fra TYR til faglagene i flere år. « Vi er veldig glade for at ammekua endelig prioriteres, men det må mere til for å få til en inntektsutjevning innenfor landbruket» uttaler styreleder i TYR Erling Gresseth

Nødvendig krafttak for ammekua16.2.2022 08:53:39 CET | Pressemelding

Det er nødvendig med et krafttak for ammekua, og vi krever en tydelig prioritering av ammekua i årets krav fra Jordbruket, uttaler styreleder Erling Gresseth i TYR. Vi krever over 250.000,- i økt inntekt, som er en dobling av inntekten til ammkubonden. Dette er nødvendig for at vi skal komme opp på gjennomsnittet i landbruket. Skal vi i tillegg ha en utjevning til andre grupper i samfunnet, må det enda mere til, sier Gresseth.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom