Justervesenet

Tverretatlig kontroll av drosjenæringen i Oslo-området

Del

Onsdag 29. september ble det gjennomført en samarbeidskontroll av drosjenæringen i og utenfor Oslo. Resultatene fra over 130 kontrollerte biler viste mange avvik og at slike aksjoner er nødvendige.

Justervesenet, Statens vegvesen, Skatteetaten, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Politiets utlendingsenhet deltok under aksjonen, som ble ledet av Justervesenet.
Justervesenet, Statens vegvesen, Skatteetaten, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Politiets utlendingsenhet deltok under aksjonen, som ble ledet av Justervesenet.

I fjor høst ble det innført regelverksendringer for drosjenæringen. Endringen førte til utvidelse av antall løyver og sjåfører, samt at tilknytningsplikten til drosjesentraler ble opphevet. Alle drosjene etatene møtte, både med og uten tilknytning til drosjesentraler, ble kontrollert. Det er per i dag ca. 5300 løyver i Oslo og Viken totalt. Selv om det nå har blitt enklere å etablere seg i drosjenæringen må den som driver drosjevirksomhet forholde seg til regelverket.

Det ble blant annet sjekket løyvedokumenter, kjøreseddel, vognkort, taksameter og om de skatte- og avgiftsmessige forholdene var i orden.


Godt samarbeid

Etatene som deltok på aksjonen har forskjellig tilnærming til sin kontroll- og tilsynsaktivitet, men alle jobber mot felles mål om å forhindre konkurransevridning for de seriøse aktørene, samt tilrettelegge for en rettferdig transportbransje hvor arbeidsforholdene er i orden. Kundene skal kunne føle seg trygge på at regelverkene følges.

 - 34 av de 133 drosjene vi kontrollerte fikk kjøreforbud av forskjellige årsaker. De mest alvorlige bruddene, dreide seg om drosjer som var registrert som personbil, sier Erik Wolff i Statens vegvesen.

Ved å aksjonere sammen fikk kontrolletatene brukt en større verktøykasse på en og samme tid.

- Det gode samarbeidet mellom etatene gjør slike kontroller mulig å gjennomføre. Vi tror dette gir god effekt og at det er en fornuftig samlet bruk av ressursene, sier tilsynsdirektør i Justervesenet, Nils Magnar Thomassen.

Justervesenet kontrollerte 110 taksametre, og fant 19 avvik.

Skatteetaten gjorde undersøkelser for å se om de skatte- og avgiftsmessige forholdene var i orden. Innhentede opplysninger må sjekkes opp mot Skatteetatens registre og det vil derfor ta noe tid før resultatene er klare.

Kontaktinfo:

Justervesenet
Pressekontakt: 90160983

Statens vegvesen
Pressetelefon: 94 01 04 01

Skatteetaten
Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000

Bymiljøetaten i Oslo kommune
Pressevakttelefon: 948 74 956

Viken Fylkeskommune
Pressetelefon: 91 72 84 09

Kontakter

Bilder

Justervesenet, Statens vegvesen, Skatteetaten, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Politiets utlendingsenhet deltok under aksjonen, som ble ledet av Justervesenet.
Justervesenet, Statens vegvesen, Skatteetaten, Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Politiets utlendingsenhet deltok under aksjonen, som ble ledet av Justervesenet.
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom