Medietilsynet

TV Vest får gebyr for politisk reklame

Del

Den lokale tv-kanalen TV Vest får et gebyr på 10 000 kroner for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp. – Politisk tv-reklame er forbudt etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbruddet, sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Foto Medietilsynet
Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Foto Medietilsynet

Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Medietilsynet har ansvar for å påse at regelverket overholdes, og varslet TV Vest i Rogaland om sanksjon da det tidligere i høst ble kjent at kanalen hadde sendt reklame for Fremskrittspartiet og Sosialliberalt Parti før årets kommune- og fylkestingsvalg.

Forbudet skal bidra til en saklig og nyansert debatt

Forbudet er ment å skulle sikre likeverdige vilkår for politiske meningsytringer uavhengig av aktørenes økonomiske ressurser. I tillegg skal forbudet bidra til å opprettholde en saklig og nyansert offentlig debatt om kompliserte samfunnsspørsmål.

Medietilsynet har nå bestemt at TV Vest får et gebyr på 10 000 kroner for bruddet på kringkastingsloven. I vedtaket legger Medietilsynet blant annet vekt på at TV Vest har sendt partipolitisk reklame i nær tilknytning til et valg.
– Dette er i kjernen av det bestemmelsen er ment å skulle forhindre, sier Sekkelsten.

TV Vest kan klage på vedtaket

Også i 2003 sendte TV Vest reklame for et politisk parti, den gangen for Pensjonistpartiet. Daværende Statens medieforvaltning fattet vedtak om sanksjon for brudd på kringkastingsloven. Vedtaket ble imidlertid ikke iverksatt, da saken endte i den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Domstolen konkluderte med at det var brudd på ytringsfriheten å forby mindre partier å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på tv.

Regjeringen valgte i etterkant av dommen å opprettholde det norske forbudet mot politisk reklame på tv, men gjennomførte samtidig flere tiltak for å sikre at mindre, politiske partier skulle gis bedre ytringsadgang. NRK fikk blant annet utvidet ansvar for å sikre en bred og balansert valgdekning, og Frikanalen fikk støtte for å tilrettelegge for at partier og lister skulle få komme til orde på tv i forbindelse med valgkamp.

– Vi ser naturligvis at medieutviklingen har vært betydelig siden den første TV Vest-saken. Men i denne saken mener vi at det ikke er i strid med ytringsfriheten å håndheve forbudet, og da er det Medietilsynets ansvar å reagere på lovbruddet, sier Sekkelsten.

TV Vest kan klage på vedtaket.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Foto Medietilsynet
Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom