Virke

Turister gir milliarder i kassa i Nordland

Del

Butikkhandelen i Nordland omsatte i juli og august i fjor for fem milliarder kroner. Det er nest mest på landsbasis.

På fylkesbasis utgjorde sommerhandelen 19 prosent av årsomsetningen. I de tre største handelskommunene økte omsetningen med 3,6 prosent, mens omsetningen i de øvrige kommunene økte med 4,5 prosent.

Det viser en ny rapport utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Virke.

Totalt økte butikker, kiosker og bensinstasjoner i Nordland omsetningen med 4,1 prosent til snaue 26,7 milliarder kroner i hele 2021. For andre år på rad var omsetningsveksten størst i jern-, farge- og byggevarebutikkene.

– Vi ser at sommermånedene er svært viktig for handelen i Nordland. Det kan være sommerhandelen blir litt svakere enn i fjor, men den kommer fremdeles til å være svært høy, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Turistene gir boost

Det er bare i Agder at sommerhandelen står for en større andel av årsomsetningen enn i Nordland. I 18 kommuner utgjorde sommerhandelen en femtedel av årsomsetningen i fjor.

I fire kommuner utgjorde sommerhandelen mer enn en fjerdedel av årsomsetningen. I de to kommunene som ligger ytterst i Lofoten, Moskenes og Flakstad, sto sommeromsetningen for 35,8 og 29,4 prosent i fjor.

Flere utmerker seg

I Hamarøy sto den for 25,3 prosent av årsomsetningen, mens den i Herøy og Gildeskål utgjorde 24,1 og 23,9 prosent. Også i Steigen, Rødøy og Grane utgjorde den mer enn 23 prosent av årsomsetningen i 2021.

Lavere sommerhandel i år

Etter 15 prosent vekst på landsbasis i sommerhandelen fra 2019-2021, konkluderer rapporten fra Kvarud Analyse at det er vanskelig å se for seg vekst i år.

Anslaget er en omsetning på 91,8 milliarder kroner, fem prosent mindre enn i fjor. Bakgrunnen er at situasjonen ved inngangen til sommeren 2022 er usikker på grunn av nye utfordringer som kraftig prisøkning på strøm, bensin og økende boligrente, krigen i Ukraina og problemer i passproduksjonen.

– Mange ferierte i Norge i fjor. Det gjorde Sørlandet til vinner av fjorårets sommerhandel, sammen med Nord-Norge. Det er i sør og i nord det knytter seg mest spenning til årets sommerhandel. Det er usikkert om mange av oss ferierer hjemme, om det kommer turister og ikke minst hvordan sommerværet blir. Det blir spennende å se, sier Hammerstad.

Detaljert info om butikkhandelen i Nordland i 2021:

BUTIKKHANDELEN I NORDLAND 2021

Butikkhandel med

Butikkomsetning. Mill. kr ekskl. mva.

Endring i prosent

Butikkomsetning per innbygger (kroner ekskl. mva.)

Endring i prosent

Mat og drikke

11 935

-0,3

49 659

0,0

Bredt vareutvalg

928

2,9

3 860

3,2

Klær

1 096

11,0

4 561

11,4

Sportsutstyr

745

2,9

3 102

3,3

Apotekvarer

1 335

4,7

5 553

5,1

Jern-, farge – og byggevarer

3 271

15,7

13 611

16,2

Elektronikk og hvitevarer

1 201

-2,9

4 996

-2,5

Møbler

720

4,4

2 997

4,8

Drivstoff til motorvogner

3 257

11,1

13 551

11,5

Øvrige varer

2 186

5,0

9 092

5,4

Butikkhandel i alt

26 674

4,1

110 982

4,5

Tallene er utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Virke.

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.