Statens vegvesen

Tryggere trafikanter og bedre flyt med den nye Varoddbrua

Del
Både ny bru og den snart ferdig oppgraderte Haumyrheitunnelen skal gi vesentlig sikrere og mer effektivt veganlegg på E18 i Kristiansand.
Prosjektet E18 Varoddbrua sett fra vest. Nærmest ser man gang- og sykkelbrua samt kollektivfeltene i begge retninger. Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS
Prosjektet E18 Varoddbrua sett fra vest. Nærmest ser man gang- og sykkelbrua samt kollektivfeltene i begge retninger. Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS

E18 i Kristiansand har en årsdøgntrafikk på omtrent 50.000 kjøretøy hvert døgn. Det er et høyt antall. Med så mange kjøretøy i døgnet er det viktig med grep som sikrer alle trafikanter på en god måte.

Bedre plass til alle med kollektivfelt

På Varoddbrua skal det nå være kollektivfelt i begge retninger, noe som blant annet gjør det mulig for mopeder å kjøre utenfor hovedtrafikkstrømmen på E18. I retning øst vil dette også være gjennomgående gjennom Haumyrheitunnelen. Dette øker sikkerheten for mopedene samt at kollektivfeltet også gjør denne vegstrekningen mer robust når kjøretøy får driftsstans. Det vil da være et ekstra kjørefelt å spille på i forhold til førsituasjon noe som både gir bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Totalt bygges det 2,8km kollektivfelt fordelt på 1km langs vestgående E18 og 1,8km langs østgående E18.

Tryggere for gående og syklister også

Det er bygget sykkelekspressveg over en strekning på 1,2 km med adskilte gang- og sykkelbaner. Dette øker sikkerheten da man unngår sammenblanding av disse to trafikantgruppene, samtidig som hastigheten på de syklende kan øke sammenlignet med kombinerte gang- og sykkelveger.

For å forebygge trafikkulykker i anleggsperioden er risikovurderinger som utføres på ulike nivåer i gjennomføringen viktig. Dette både i regi av byggherre i forkant av bygging på et mer overordnet nivå, og senere mer detaljerte risikovurderinger når arbeidsvarslingsplaner utarbeides av entreprenør. Tiltakene vil være mange ulike og kan bestå i arbeidsvarslingsskilting, trafikkdirigering, når på døgnet arbeider bør utføres, nedsatte fartsgrenser, m.m. Tiltakene følges opp underveis av Statens vegvesen på anleggsstedet.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Video laget for prosjektet av studenter på Universitet i Agder

Kontakter

Bilder

Prosjektet E18 Varoddbrua sett fra vest. Nærmest ser man gang- og sykkelbrua samt kollektivfeltene i begge retninger. Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS
Prosjektet E18 Varoddbrua sett fra vest. Nærmest ser man gang- og sykkelbrua samt kollektivfeltene i begge retninger. Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS
Last ned bilde
Samferdselsministeren Knut Arild Hareide åpnet offisielt Varoddbrua fredag forrige uke. Han var imponert over arbeidet som var gjort. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija
Samferdselsministeren Knut Arild Hareide åpnet offisielt Varoddbrua fredag forrige uke. Han var imponert over arbeidet som var gjort. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija
Last ned bilde
Samferdselsministeren Knut Arild Hareide åpnet offisielt Varoddbrua fredag forrige uke. Han var imponert over arbeidet som var gjort. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija
Samferdselsministeren Knut Arild Hareide åpnet offisielt Varoddbrua fredag forrige uke. Han var imponert over arbeidet som var gjort. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

Silje Myhre Amundsen ny seksjonsleder for Nasjonale turistveger i Statens vegvesen28.3.2023 06:00:00 CEST | Pressemelding

Amundsen er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU, Ås og BOKU, Wien og har siden 2020 arbeidet som prosjektleder og strekningsansvarlig på seksjonen for Nasjonale turistveger på Lillehammer. Amundsen er også plan- og prosessleder for en pågående oppgradering og utbygging av attraksjonen Torghatten langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Silje Myhre Amundsen tiltrer som leder for turistvegseksjonen 1. april.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom