Trygg Trafikk

Trygg Trafikk: Bekymret for sikkerheten i russebussene

Del
Det er vår i lufta og «rullingen» er i full gang mange steder i landet. Trygg Trafikk er bekymret for trafikksikkerheten for russen og ber samferdselsministeren ta grep før vi får flere alvorlige ulykker.
Trygg Trafikk er bekymret for sikkerheten til russen. Foto: Per Oscar Skjellnan
Trygg Trafikk er bekymret for sikkerheten til russen. Foto: Per Oscar Skjellnan

Russebussene er ofte gamle og i dårlig stand, og mange fungerer som rullende diskotek. Skade- og ulykkespotensialet er stort, og også politiet og Statens vegvesen er bekymret over utviklingen. Deres kontroller på veien avdekker blant annet:    

  • Feil og mangler på bremser, fjæring og karosseri 
  • Overlast / for mange passasjerer om bord («stapping»)  
  • Ulovlig og brannfarlig montering av aggregater til lyd og lys  
  • Ulovlig krone på taket  
  • Tildekkede nødutganger   
  • Sjåfører uten førerrett eller godkjent yrkessjåførkompetanse  
  • Sjåfører som ikke bryr seg om sikkerhet under rulling  
  • Kjøretøy som er omregistrert i andre land fordi de ikke tilfredsstiller norske regler  

– Flere av russebussene er nærmest tikkende bomber på veien. Dette har blitt en kultur som har sklidd fullstendig ut, og vi kan ikke lenger stå å se på at flere titalls russ danser rundt i alkoholrus i gamle utrygge busser med høy hastighet. Vi unner all ungdom en fantastisk feiring etter endt skolegang, men vi kan ikke risikere å miste noen av ungdommene våre i en tragisk russebussulykke, sier Tanja Loftsgarden, avdelingsleder i Trygg Trafikk.  

Behov for samordnet innsats  

Trafikksikkerhetsutfordringene med russebusser er mange og komplekse. Ansvaret for relevant regelverk og kontrollvirksomhet ligger hos flere myndigheter.  

– Vi oppfordrer samferdselsministeren, som øverste ansvarlig for trafikksikkerheten, til å initiere en styrket og samordnet innsats for å bedre sikkerheten og få bukt med lovbrudd knyttet til disse kjøretøyene, sier Loftsgarden.

Dette er våre forslag   

Vurdere brukskrav til russebusser  

Russebusser omfattes av samme krav som andre busser, både når det gjelder krav til innvendig og utvendig utforming samt jevnlig EU-kontroll. Men ettersom bruken av russebusser ofte er risikofylt, bør myndighetene se nærmere på å innføre særskilte brukskrav.  

Presisere midlertidig kabotasje   

Midlertid kabotasje (transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme) i Norge er lovlig, ifølge EØS-avtalen. Det er imidlertid ikke spesifisert hvor lenge en slik midlertidighet kan vare. Danmark har satt en grense på 7 dager i en 12 måneders periode. Norge bør snarest mulig få på plass en lignende presisering av midlertidig kabotasje.

– I dag kan useriøse russebussaktører leie inn busser fra utlandet, lovlig, men som ikke ville blitt godkjent etter norske krav. Denne kan da, slik regelverket er i dag, brukes gjennom hele russetiden, presiserer Loftsgarden.    

Styrke og utvide kontroller av kjøretøy og sjåfører   

Det er viktig å gjennomføre målrettede kontroller av både kjøretøy og sjåfører, og det bør settes av tilstrekkelige ressurser til dette. Vi etterlyser økt samarbeid med Arbeidstilsynet om arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører og med Skatteetaten om skatter og avgifter på midlertidig bruk av kjøretøy i Norge.  

Holdningsskapende arbeid er fortsatt viktig  

Trygg Trafikk har lang tradisjon for å drive holdningsskapende arbeid rettet mot russen sammen med fylkene, politiet, Statens vegvesen og andre relevante aktører. 

– Dette arbeidet er viktig å opprettholde, men utfordringene er nå så omfattende og komplekse at vi også ser behov for endringer i regelverket og økt prioritering av kontroller, avslutter Loftsgarden.   

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trygg Trafikk er bekymret for sikkerheten til russen. Foto: Per Oscar Skjellnan
Trygg Trafikk er bekymret for sikkerheten til russen. Foto: Per Oscar Skjellnan
Last ned bilde

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg pressemeldinger fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom