Virke

Trøndelag på sjetteplass på omsetningstoppen i fjor sommer

Del

Sommerhandelen forblir viktig for Trøndelag, men 2022 kan bli svakere.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.

Omsetningen i sommermånedene juli og august innenfor butikk- og varehandelen var i fjor på 8,6 milliarder kroner i Trøndelag. Det utgjorde 17,9 prosent av årsomsetningen i fylket og plasserte Trøndelag på en sjetteplass på omsetningstoppen blant fylkene i Norge.

Det kommer frem i en rapport av Kvarud Analyse på oppdrag fra Virke.

I 13 av fylkets 38 kommuner utgjør sommeromsetningen mer enn en femtedel av årsomsetningen. Den er spesielt sterk i kommuner som Namsskogan og Flatanger med henholdsvis 27 og 24 prosent.

Det er ikke bare i mindre kommuner hvor sommermånedene er viktige: I Trondheim utgjør den rundt 17,3 prosent av årsomsetningen. For kommuner med over 80.000 innbyggere er det kun Kristiansand og Fredrikstad hvor prosentandelen er høyere.

– Vi ser at varehandelen i Trøndelag gjør det bra, spesielt i de større byene. Det blir kanskje ikke like høy omsetning i fylket i år, men historisk sett blir den likevel høy, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Usikkerhet rundt sommeren 2022

Etter to sterke somre for butikk- og varehandelbransjen anslår rapporten at ytterligere vekst i 2022 er usannsynlig.

Grunnen er økt usikkerhet rundt nordmenns privatøkonomi og høyere boligrente. Rapporten anslår at omsetningen vil ligge på rundt 92 milliarder kroner, en nedgang på fem prosent fra 2021.

– Mange ferierte i Norge i fjor. Det gjorde Sørlandet til vinner av fjorårets sommerhandel, sammen med Nord-Norge. Det er i sør og i nord det knytter seg mest spenning til årets sommerhandel. Det er usikkert om mange av oss ferierer hjemme, om det kommer turister og ikke minst hvordan sommerværet blir. Det blir spennende å se, sier Hammerstad.

Seks kommuner står for 72 prosent av årsomsetningen

På årsbasis økte butikkhandelen i Trøndelag omsetningen med 3,4 prosent til 47,9 milliarder kroner. Samlet sett sto handelen innenfor butikker, kiosker og bensinstasjoner i de seks største kommunene for hele 72,1 prosent av omsetningen. Handelen i Trondheim kommune økte med 2,4 prosent fra 2020 og sto for 46 prosent av fylkets omsetning.

God vekst for apotek og klær, nedgang for dagligvare

For andre år på rad økte apotekene i Trøndelag sin omsetning med nesten 10 prosent. I de seks største handelskommunene omsatte apotekene for 1,4 milliarder kroner. Videre opplevde klesbutikkene i Trøndelag god vekst etter et utfordrende 2020 og gikk opp 7,8 prosent. Sportsbutikkene fulgte samme trenden og økte omsetningen med 6,7 prosent.

Også fylkets bensinstasjoner økte omsetningen med 8 prosent til 4,6 milliarder kroner. Dagligvarebutikkene på sin side opplevde en nedgang på 0,2 prosent etter et historisk sterkt 2020.

BUTIKKHANDELEN I TRØNDELAG 2021

Butikkhandel med

Butikkomsetning. Mill. kr ekskl. mva.

Endring i prosent

Butikkomsetning per innbygger (kroner ekskl. mva.)

Endring i prosent

Mat og drikke

21 495

-0,2

45 625

-0,7

Bredt vareutvalg

1 600

2,0

3 396

1,5

Klær

2 509

7,8

5 325

7,2

Sportsutstyr

1 872

6,7

3 974

6,1

Apotekvarer

2 226

9,9

4 726

9,3

Jern-, farge – og byggevarer

4 070

6,0

8 639

5,5

Elektronikk og hvitevarer

2 336

-1,1

4 958

-1,6

Møbler

2 053

-3,2

4 358

-3,7

Drivstoff til motorvogner

4 627

8,0

9 822

7,4

Øvrige varer

5 133

12,9

10 894

12,3

Butikkhandel i alt

47 921

3,4

101 717

2,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Kvarud Analyse

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.