Treningsbransjen håper ny smittevernveiledning vil gjøre det enklere å holde delvis åpent

Del

Standard Norge har utviklet en smittevernveiledning for treningssentre i samarbeid med bransjen selv. Veiledningen kan være et nyttig verktøy for både treningssentrene og myndighetene, mener Virke Trening og NHO Service og Handel.

Treningssentrene er en viktig folkehelseaktør. Nå håper bransjen at en ny felles veiledning skal gjøre det enklere å holde delvis åpent. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Treningssentrene er en viktig folkehelseaktør. Nå håper bransjen at en ny felles veiledning skal gjøre det enklere å holde delvis åpent. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner for treningssentre. Den tar for seg blant annet generelle tiltak for renhold og smittevern for ansatte og gjester, og spesifikke tiltak som å montere pleksiglass, begrense antall deltakere på gruppetrening og kreve at all trening skal bookes på forhånd. Tiltakene er delt inn i tre nivåer som bygger på den lokale smitterisikoen i kommunen hvor senteret ligger.

Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med representanter for bransjen og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. 

Et nyttig verktøy i dialog med myndighetene

Treningssentrene i mange kommuner har igjen måttet stenge dørene de siste ukene som følge av økt smitte.

Den nye smittevernveiledningen kan gjøre det enklere å holde delvis åpent, håper Virke trening og NHO Service og Handel som har deltatt i utviklingen av smittevernveiledningen sammen med representanter for 3T-Treningssenter, EVO, Sense Trening & Helse, Sprek Trening, Skullerud Sport Senter og Sterk Helse og Trening.

De understreker at de fleste treningssentre har gode rutiner allerede, men håper den nye veiledningen kan være et nyttig verktøy i dialogen med lokale myndigheter.

– Treningssentrene har stort sett holdt helt åpent eller vært helt stengt. Hvis lokale og nasjonale myndigheter tar denne veiledningen i bruk, blir det enklere for treningssentrene å tilpasse seg den lokale smittesituasjonen og holde delvis åpent. Veiledningen er delt inn i tre nivåer og legger til rette for at sentre kan stenge deler av virksomheten i perioder med økt smitte, sier Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

At treningssentre kan holde delvis åpent er viktig for folkehelsen, sier Kjetil Larsen som er styreleder i Virke Trening.

– Treningssentrene er en viktig folkehelseaktør og vi ønsker å bidra til god helse ved å holde åpent for grupper som for eksempel eldre eller pasienter i rehabilitering, selv om smittetrykket i kommunen er høyt, sier Larsen.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.

Faktabokser

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Virke Trening representerer de cirka 400 treningssentrene som er medlemmer i nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

NHO Service og Handel er den tredje største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon. Grupperingen Aktiv Helse i NHO Service og Handel ble etablert høsten 2020 og har ni medlemmer.

Norsk Hurtigspesifikasjon for smitteverntiltak for treningssentre

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

NHS C19008:2021 Norsk Hurtigspesifikasjon for smitteverntiltak for treningssentre kan lastes ned hos Standard Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Treningssentrene er en viktig folkehelseaktør. Nå håper bransjen at en ny felles veiledning skal gjøre det enklere å holde delvis åpent. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Treningssentrene er en viktig folkehelseaktør. Nå håper bransjen at en ny felles veiledning skal gjøre det enklere å holde delvis åpent. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Last ned bilde
Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel. Foto: NHO
Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel. Foto: NHO
Last ned bilde
Kjetil Larsen, styreleder i Virke trening. Foto: Sterk Helse
Kjetil Larsen, styreleder i Virke trening. Foto: Sterk Helse
Last ned bilde
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Standard Norge
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Standard Norge
Last ned bilde
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk. Foto: Helsedirektoratet
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk. Foto: Helsedirektoratet
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom