Innovasjon Norge

Tredoblet støtte til IT-prosjekter i næringslivet

Del

IT-prosjekter er nå den største enkeltsektoren som får finansiering fra Innovasjon Norge. - Bedriftenes evne til å tilpasse seg digitalisering av markeder og verdikjeder er avgjørende for Norges fremtidige konkurranseevne, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

IT-prosjekter er nå den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. I en undersøkelse svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor de neste årene. (Foto: Unsplash)
IT-prosjekter er nå den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. I en undersøkelse svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor de neste årene. (Foto: Unsplash)

Korona-krisen har bidratt til å øke digitaliseringstakten for en rekke norske bedrifter. I en spørreundersøkelse til tusen bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge under koronapandemien svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor for virksomheten de neste to-tre årene. Samtidig har Innovasjon Norge så langt i år tredoblet støtten til IT-prosjekter sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dette er IT-prosjekter som griper inn i alle typer næringer. Det viser at næringslivet er interessert i å utvikle nye datadrevne forretningsmodeller. Norske bedrifter må tenke og prioritere utvikling og omstilling i lengre perspektiv, også ut over koronasituasjonen, sier Håkon Haugli.


Økt verdi

IT-prosjekter er etter at koronatiltakene ble innført i april i år den sektoren med flest prosjekter med  støtte fra Innovasjon Norge. For året under etter er IT-prosjekter nest største sektor, kun forbigått av prosjekter øremerket industriutvikling. IT-prosjekter inngår også i denne industrikategorien. Hittil i har Innovasjon Norge bevilget støtte til nærmere 900 rene IT-prosjekter.

Haugli mener digitalisering er verktøy som øker bedriftenes verdiskaping, og på samme tid gir verdi både for den enkelte kunde og samfunnet som helhet. Overgangen fra tidkrevende postordre til dagens effektive netthandel er et eksempel.

- På kort sikt handler digitalisering om å være konkurransedyktig, på lengre sikt vil det også handle om evne til å håndtere endringer, inkludert nye mulige kriser i markedene. Med riktig digitalt verktøy på plass har norsk næringsliv også gode forutsetninger for å konkurrere og bidra til å løse store samfunnsutfordringer både her hjemme og globalt. Noen gjør det allerede, sier Haugli.

Store forskjeller

Et eksempel er Averøy-bedriften Maritech Systems som utvikler programvareløsninger for sjømatindustrien som gjør det mulig å kontrollere og spore sjømat fra fangst til marked. Flere av verdens største sjømatselskaper bruker løsninger som er utviklet av selskapet. Dette er framtidsrettet teknologi som legger til rette for bærekraftig fiske.

Koronakrisen har også bidratt til å løfte frem Porsgrunn-baserte Imatis, som utvikler digitale samhandlings- og beredskapsverktøy til sykehus og helse- og omsorgssektoren i kommunene.

- Imatis er også et eksempel på at innovasjon skjer i et samspill mellom offentlig sektor og næringslivet, der det både skapes løsninger for samfunnet og utviklingsmuligheter for næringslivet, sier Håkon Haugli.

- Samtidig er det store forskjeller i erfaring og kunnskapsnivå blant bedriftene. Mange små- og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser til nødvendige investeringer i digital teknologi, kompetanse og omstilling, sier Haugli.

Tilpasset tilbud

Innovasjon Norges skal bidra til omstillingen gjennom å avlaste risiko slik at bedriftene utvikler og satser på ny digital teknologi når de bygger sine forretningsmodeller.

- Dette er ressurskrevende prosesser som inkluderer kompetanse og strategisk omstilling. Vi mener det er behov for et mer styrket, samordnet og tilpasset tilbud som kan bidra til økt digital omstilling og kompetanse til små og mellomstore bedrifter. Det vil være et løft både for bedriftene og for vår felles fremtidige konkurranseevne, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

------------------------- 

Foto følger vedlagt:

Tekst foto 1: 
IT-prosjekter er nå den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. I en undersøkelse svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor de neste årene. (Foto: Unsplash)

Tekst foto 2:
- Norske bedrifter må tenke og prioritere utvikling og omstilling i lengre perspektiv, også ut over koronasituasjonen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.(Foto: Astrid Waller / Innovasjon Norge) 


-------------------------

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

IT-prosjekter er nå den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. I en undersøkelse svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor de neste årene. (Foto: Unsplash)
IT-prosjekter er nå den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. I en undersøkelse svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor de neste årene. (Foto: Unsplash)
Last ned bilde
- Norske bedrifter må tenke og prioritere utvikling og omstilling i lengre perspektiv, også ut over koronasituasjonen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.(Foto: Astrid Waller / Innovasjon Norge)
- Norske bedrifter må tenke og prioritere utvikling og omstilling i lengre perspektiv, også ut over koronasituasjonen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.(Foto: Astrid Waller / Innovasjon Norge)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Nå kan enda flere norske bedrifter få drahjelp fra EU7.10.2020 11:53:39 CESTPressemelding

Regjeringen har i dag gitt grønt lys for flere EU-programmer som er viktige for norsk næringsliv: Horisont Europa, Digital Europe Programme, EUs romprogram og COSME. – For norske bedrifter over hele landet er dette en svært god nyhet. Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktige verktøy for internasjonalisering og eksport. Norske bedrifter får tilgang til nettverk, kompetanse og kapital som legger grunnlag for videre vekst, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Rigget for eksport – sterkere, mer strategisk og nær bedriftene4.9.2020 13:27:28 CESTPressemelding

Innovasjon Norge foreslår en ny arbeidsmodell for å øke eksporten og ta de beste bedriftene ut i verden. Den nye modellen skal fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport og tilpasse spisskompetanse til næringslivets skiftende behov. Innsatsen skal spisses mot bedrifter og miljøer som har best forutsetninger for å lykkes. Et samordnet Team Norway skal være kostnadseffektivt og lett å bruke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom