Statens vegvesen

Tre vil drifte riksveger i Rogaland og Agder

Del

Tre firma konkurrerer om å drifte riksveger i Rogaland og Agder de neste fem årene.

Hundvågtunnelen (på bildet, løpet fra Hundvåg mot Stavanger sentrum) er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen
Hundvågtunnelen (på bildet, løpet fra Hundvåg mot Stavanger sentrum) er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen

De som har levert tilbud, er:

Tilbyder Tilbudssum ekskl.mva:
 Risa AS 508.960.018,00
Mesta AS 526.932.520,00
Presis Vegdrift AS   528.644.661,65

– Vi skal nå kontrollregne på tilbudene, og tar sikte på å signere kontrakt så raskt som mulig, sier prosjektleder Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen.

Dette er kontraktsområdet

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del av oppdraget når Statens vegvesen har lyst ut driftskontrakt for vegnettet i Rogaland, og litt av Agder, de neste fem årene.

Kontrakten dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Den omfatter 451 kilometer riksveg (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelveg) i et stort og variert kontraktsområde:

¤ E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.

¤ Riksveg 426 til Egersund.

¤ Østover fra Stavanger på riksveg 13 via Ryfast (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.

¤ Riksveg 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksveg 444 til Jæren.

Utslippsfrie kjøretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har et mål om halvere utslippet på sine prosjekter innen 2030.

– Entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy, sier Walskaar.

Alle nye vegkontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere hva som har effekt, legger Walskaar til.

Blant annet er det det strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask.

Bruker salt mot svevestøv

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må det holdes et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier. Denne problematikken er størst i perioder med kalde og tørre vinterdager.

I perioder med vindstille, klarvær og frost krever Statens vegvesen at entreprenøren er i forkant, og vurderer om værutsiktene kan medføre fare for høy luftforurensing.

Entreprenøren skal i disse tilfellene salte vegbanen for å holde den fuktig, i tillegg til å vaske den.

I vinterdriften skal salt brukes der det er nødvendig for å få korrekt vinterdriftsklasse. Samtidig skal saltbruken ned ved bruk av værdata og teknologi.

Fem år pluss opsjon

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år. 

Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2000 på det laveste og helt opp til 60.000 i by-områder i Stavanger.

Fire kontrakter blir til én

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesvegene.

Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveger, og det er fire gamle kontrakter som er slått sammen til én.

E39 fra Flekkefjord til Bue fases inn i kontraktområdet fra 1. september 2023, resten av strekningen fra 1. september i år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hundvågtunnelen (på bildet, løpet fra Hundvåg mot Stavanger sentrum) er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen
Hundvågtunnelen (på bildet, løpet fra Hundvåg mot Stavanger sentrum) er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Ryfylketunnelen/Ryfast (til venstre) og Hundvågtunnelen (til høyre, løpet inn mot Stavanger sentrum) er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen
Ryfylketunnelen/Ryfast (til venstre) og Hundvågtunnelen (til høyre, løpet inn mot Stavanger sentrum) er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Her vises hele kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen
Her vises hele kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom